STUDIA STACJONARNE

System prewencyjny św. Jana Bosko – ks. prof. dr hab. T. Lewicki – (3 rok, pedagogika) – 31.01.2022, godz. 11.30-13.00, budynek nr 15, sala 1539.
Wstęp do psychologii – dr J. Ossowska – (I rok, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i pedagogika specjalna) – piątek 11.02.2022., godz. 15:00, budynek nr 21, sala 116
Edukacja ekologiczna – dr hab. E. Wolter prof. uczelni – 11.02.2022 godz. 9:45, budynek nr 15, sala 1559
Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej (II rok Pedagogika specjalna) – prof. dr hab. J. Błeszyński – 0 – 31.01., godz 10.30; I – 3 II, godz 9.00; II – 10 II godz 9.00;III- 17 II godz 9.00, budynek nr 15, sala 1526
Pedagogika specjalna (II rok I stopnia, Pedagogika) – prof. dr hab. J. Błeszyński – terminy 0 – 31.01., godz 12.30; I  -3 II, godz 10.00; II, I10 I – godz 10.00; III- 17 II godz 9.00, budynek nr 15, sala 1526
Diagnostyka w pedagogice specjalnej (II rok Pedagogika specjalna) – prof. dr hab. J. Błeszyński – terminy 0 – 26.01., godz 15.30; I – 3 II, godz 10.30; II -10 II godz 10.30; III- 17 II godz 10.30, budynek nr 15, sala 1526
Pedagogika specjalna (wykład) – dr hab. M. Dycht prof. uczelni
12 luty 2021, godz. 11.00-11.30 studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – (2 rok, grupa 1), budynek nr 15, sala 1559
12 luty 2021, godz. 11.30-12.00 studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – (2 rok, grupa 2), budynek nr 15, sala 1559
12 luty 2021, godz. 12.00-12.30 studenci kierunku Pedagogika specjalna (I rok), budynek nr 15, sala 1559
Logika – dr hab. M. Boużyk prof. uczelni – 02.02.2022 godz. 10:00, budynek nr 15, sala 1559
Filozoficzne podstawy pedagogiki – dr hab. M. Boużyk prof. uczelni – 02.02.2022 godz. 11:00, budynek nr 15, sala 1559
Pedagogika ogólna – egzamin pisemny – ks. dr hab. D. Stępkowski prof. uczelni – 03.02.2022 (czwartek), godz. 13.30-14.30, sala 116 budynek nr 21
Andragogika – 2 rok II stopnia – prof. dr hab. J. Stochmiałek – 2 lutego 2022 od godz. 9.00, pokój 1551
Pierwsza pomoc przedmedyczna dla grup: WNP-PS-PMED-CW1, WNP-PE-PMED-1 – dr I. Gątarek – 08.02.2022 r. w godz. 10.00-10.45, sala 1559

Dyżur dla pozostałych przedmiotów i praktyk – 08.02.2022 r. w godz. 11.00-12.00, sala 1555

STUDIA NIESTACJONARNE

Wstęp do psychologii – dr J. Ossowska (I rok, Pedagogika i Pedagogika przedszkolna…) – sobota 12.02.2022., godz. 9:00, budynek nr 21, sala 116
Psychologia społeczna – dr J. Ossowska – (II rok, Pedagogika przedszkolna…) – sobota 12.02.2022., godz. 11.00, budynek nr 21, sala 116
Edukacja ekologiczna – dr hab. E. Wolter prof. uczelni – 12.02.2022 godz. 8:00, budynek nr 15, sala 1559
Pedagogika specjalna (wykład) – dr hab. M. Dycht prof. uczelni
12 luty 2021, godz. 13.00-13.30 studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – (2 rok, grupa 1), budynek nr 15, sala 1559
12 luty 2021, godz. 13.30-14.00 studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – (2 rok, grupa 2), budynek nr 15, sala 1559
Logika – dr hab. M. Boużyk prof. uczelni – 12.02.2022 godz. 11:00, budynek nr 23, sala 107
Filozoficzne podstawy pedagogiki – dr hab. M. Boużyk prof. uczelni – 12.02.2022 godz. 13:00, budynek nr 23, sala 107
Język angielski – mgr Monika Nowosielska – (I rok, Pedagogika) – sobota 12.02.2022., godz. 8.15, budynek nr 21, sala 114
Język angielski – mgr Monika Nowosielska – (II rok, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) – sobota 12.02.2022., godz. 10.00, budynek nr 21, sala 114
Język angielski – mgr Monika Nowosielska – (I rok, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) – sobota 26.02.2022., godz. 10.00, budynek nr 21, sala 114
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna (II rok II stopnia) – dr I. Gątarek – 30.01.2022 godz. 9:00-9:30, budynek nr 15, sala 1559
Prawo rodzinne – dr B. Kałdon – 12.02.2022 w godz. 10:00-10:30, budynek nr 15, sala 1522
Wybrane zagadnienia z prawa karnego – dr B. Kałdon – 12.02.2022 w godz. 10:30-11:00, budynek nr 15, sala 1522
Metodyka nauczania języka obcego we wczesnej edukacji (grupa I) – mgr M. Michnowska – 12.02.2022, godz. 8.00-9.30, budynek nr 15, sala 1539
Metodyka nauczania języka obcego we wczesnej edukacji (grupa II) – mgr M. Michnowska – 12.02.2022, godz. 11.30-13.00, budynek nr 15, sala 1539
Andragogika – prof. dr hab. J. Stochmiałek – 12.02.2022 od godz. 10:30, budynek nr 15, sala 1555
Gerontologia społeczna – dr M. Kilian (III rok, Pedagogika) – sobota 12.02.2022 r., godz. 9.45, budynek nr 21, sala 205
dr I. Gątarek – dyżur dla wszystkich przedmiotów i praktyk – 12.02.2022 r., w godz. 11.45-12.45, budynek nr 23, sala 106