Unpublished
n.d.

Dzień Organizacyjny dla studentów I roku

Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis)
i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica itp.
oraz rękawiczki jednorazowe.

Czytaj więcej »

Kontakt z dziekanatem - ważna informacja

Szanowni Studenci, w związku z Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 przed przyjściem do dziekanatu należy wypełnić poniższy formularz w zależności od kierunku oraz rodzaju studiów oraz umówić się na godzinę przyjścia do dziekanatu.

 

Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica itp. oraz rękawiczki jednorazowe.

Prosimy o zachowania na terenie Uczelni wymaganego dystansu 1,5 metra.

Prosimy o posiadanie przy sobie legitymacji studenckiej.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie.

Prosimy o umawianie się tylko w sprawach pilnych i niezbędnych.

Czytaj więcej »

Informacja Dyrektora Niepublicznego Przedszkola UKSW

Szanowni Państwo, informujemy, że decyzją Dyrektora Niepublicznego Przedszkola UKSW od dnia 12.03.2020 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie praktyki studenckie realizowane w przedszkolu. Czytaj więcej »

Nowy Dziekan WNP

1 września 2020 r., w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał nowych dziekanów poszczególnych wydziałów.

W latach 2020-2024 funkcję Dziekana na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW
w Warszawie pełnił będzie ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW.

Nowemu Dziekanowi serdecznie gratulujemy, życząc owocnego pełnienia powierzonej funkcji
i wielu sukcesów w zarządzaniu naszym Wydziałem.

Czytaj więcej »

Informacja dotycząca rekrutacji na rok 2020/2021

Szanowni Państwo, rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki:

Pedagogika, Pedagogika specjalna oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na rok akademicki 2020/2021 została zakończona.

Nie będziemy prowadzili rekrutacji dodatkowej.

Czytaj więcej »

Sesja poprawkowa semestru letniego 2019/2020

Szanowni Studenci, informujemy, że sesja poprawkowa semestru letniego 2019/2020 odbędzie się w formie zdalnej.

Terminy egzaminów dostępne są na stronie: https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/2299

Terminy dyżurów wykładowców podane są na stronie: https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/2212

(po wcześniejszym umówieniu drogą email bezpośrednio z wykładowcą) Czytaj więcej »

Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich

Szanowni Studenci, jeżeli sytuacja pandemii pozwoli to uroczyste rozdanie dyplomów dla tegorocznych absolwentów studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich odbędzie się 28 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje wkrótce.

Czytaj więcej »

Informacja Biblioteki WNP

Biblioteka WNP we wrześniu:

Można zwracać i odbierać zamówione książki tylko przez okno bez wchodzenia i korzystania na miejscu

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-15:00

Zwrot i wypożyczanie książek odbywać się będzie zgodnie z podaną procedurą - szczegóły

Czytelnia nadal pozostaje zamknięta.

Czytaj więcej »

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedłużania terminu ważności legitymacji ELS

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Czytaj więcej »

Termin rozliczenia praktyk - informacja Prodziekana WNP

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Nr 6/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie realizacji i zaliczania praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, obowiązkowych w trakcie kształcenia na studiach, w tym na studiach nauczycielskich w roku akademickim 2019/2020 w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 postanawiamy, że terminy zaliczania praktyk na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW ulegają zmianie.

Dla studentów 3 roku studiów I stopnia i 2 roku studiów II stopnia termin rozliczenia praktyk zostaje przesunięty do 15 czerwca 2020 r.

Zaliczenia praktyk dokonuje właściwy dla danego kierunku studiów pełnomocnik dziekana ds. praktyk (z pominięciem biura karier).

Realizacja praktyk przez pozostałych studentów będzie prowadzona na dotychczasowych warunkach, z możliwością przeniesienia na kolejny semestr.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia praktyk uwzględniających specyfikę danego kierunku mogą Państwo uzyskać u własnego pełnomocnika dziekana ds. praktyk.

Wszystkim Państwu życzę sił, zdrowia i nadziei na najbliższy czas!

 

Ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. UKSW

Prodziekan WNP

Czytaj więcej »

Komunikat nr 3 - Koronowirus

Szanowni Studenci WNP,

w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie.

Wiadomości proszę kierować na adresy właściwych dziekanatów. 
 

Dyżury Pracowników naukowych WNP odbywają się wyłącznie poprzez kontakt mailowy !

Czytaj więcej »

Komunikat nr 4 - Koronowirus

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 1 /2020 Kanclerza UKSW sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 dotyczącym m.in. ograniczenia wejść do budynków UKSW informuję, że wejście studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych odbywa się na podstawie okazania legitymacji odpowiednio studenckiej, doktoranckiej lub pracownika naukowego.

Czytaj więcej »

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach