Edukacja włączająca

Studia Podyplomowe są skierowane do: Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich) kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA (pedagogów specjalnych posiadających kwalifikacje w zakresie różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej), pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej – (jako tzw. przedszkolny lub szkolny specjalista – organizator edukacji włączającej w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej).