Studia są adresowane do Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich):


– kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie dodatkowej specjalności pedagogiki specjalnej – w zakresie EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ