Studia są adresowane do Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich):

  • innego kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji – z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych.