Konferencja adresowana jest do: całego środowiska szkolnego (kuratorów oświaty,  dyrektorów szkół , nauczycieli, wychowawców , pedagogów i psychologów szkolnych), pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych i opiekuńczych.