Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:

  • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej
  • pracowników nadzoru pedagogicznego,
  • pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych
    w administracji państwowej wszystkich szczebli,
  • animatorów działań i organizacji oświatowych,
  • osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.

   Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.