Akademia wolontariatu – nowe spojrzenie na edukację dorosłych

„Akademia wolontariatu” to innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do osób pracujących powyżej 25 roku życia, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego, które pragną podnieść swoje umiejętności podstawowe i rozwinąć kompetencje społeczne w niestandardowy sposób. Jest też ofertą dla osób poszukujących nowego celu w życiu (praca społeczna) lub zmagających się z wypaleniem zawodowym i pragnących przełamać rutynę w pracy. To nowa ścieżka dla osób, które chcą nauczyć się czegoś nowego, ale nie znalazły na rynku odpowiedniej oferty i które pragną pogodzić obowiązki zawodowe i prywatne z własnym rozwojem.

Cel

Celem projektu jest przetestowanie opracowanego modelu edukacji oraz sprawdzenie skuteczności i efektywności zaproponowanych w nim metod. Nowy model ma dostarczyć niestandardowego sposobu podnoszenia umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych. Model zostanie przetestowany wśród 20 osób z grupy docelowej poprzez ich udział w działaniach „Akademii wolontariatu”, obejmujących indywidualną diagnozę umiejętności podstawowych, kompetencji społecznych i potrzeb, wsparcie edukacyjne, doradztwo i walidację nabytych umiejętności.

Nauka w ramach „Akademii wolontariatu” będzie odbywać się podczas tworzenia Programu wolontariatu pracowniczego, obejmującego 3 części: analizę sytuacji i potrzeb firmy, która miałaby taki wolontariat wprowadzić oraz stworzenie budżetu i planu promocji programu. W procesie edukacji kładziemy nacisk na ograniczenie teorii do niezbędnego minimum i naukę przez działanie, w zindywidualizowany sposób – przystosowany do potrzeb i oczekiwań każdej osoby uczestniczącej w testowaniu.

Planowane efekty

Przetestowanie modelu w praktyce pozwoli stwierdzić czy zaproponowane metody są skuteczne i efektywne w edukacji osób dorosłych. Ponadto udział w projekcie pozwoli jego uczestniczkom i uczestnikom podnieść umiejętności podstawowe (dwie najniżej ocenione spośród trzech umiejętności: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne i umiejętności cyfrowe) o minimum 1 poziom zgodnie z PRK i rozwinąć kompetencje społeczne, a także zapoznać się z ideą wolontariatu pracowniczego. W efekcie osoby te będą gotowe podejmować nowe, bardziej odpowiedzialne zadania zawodowe i częściej wykorzystywać technologię w codziennym życiu, co umożliwi im skuteczniejsze osiąganie celów zawodowych i prywatnych i podniesienie jakości życia.

Zostanie także opracowany Raport zbiorczy z diagnozy uczestników projektu, a także Raport podsumowujący przebieg testowania modelu wsparcia wraz z finalną wersją modelu.

Projekt „Akademia wolontariatu” realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 1.02.2021 do 28.02.2022 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu: 564 682,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 532 439,27 zł  

Nr projektu: WER19SZA0003

Dokumenty rekrutacyjne – szczegóły

Regulamin uczestnictwa – szczegóły