Dr Marlena Kilian odwołuje zajęcia z dnia 10.11.2022:

Pedagogical seminar in English at the B2+ level: Teaching Students with Special Educational Needs


W rekrutacji uzupełniającej na rok 2022/2023 przyznano wyjazd studentce/studentowi z nr indeksu 112763 w semestrze letnim na Universita degli Studi di Firenze we Włoszech. Serdecznie gratulujemy!


Drodzy Studenci,
Uprzejmie informujemy, że do dnia 16 października 2022 r. trwa rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2022-2023 w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na wyjazdy do uczelni partnerskich w celu realizacji części toku studiów wraz z wykazem i wzorami niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe zasady  rekrutacji obowiązujące na Wydziale Nauk Pedagogicznych  dostępne są na stronie naszego Wydziału w zakładce Erasmus+. 

Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2022/2023:

I etap: 3 – 16 października 2022 

Składanie wniosków w systemie USOSweb).

II etap: 19 – 21 października 2022

Egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW. 

III etap: 24 – 27 października 2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z Komisją Rekrutacyjną.


Szanowni Państwo,

przypominamy, iż po zakończeniu rekrutacji podstawowej automatycznie została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca w trybie ciągłym na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2022-2023 w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na praktyki wraz z wykazem i wzorami niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej w zakładce PRAKTYKI. Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na Wydziale Nauk Pedagogicznych znajdą Państwo na stronie naszego Wydziału w zakładce Erasmus+.