Szanowni Państwo,

przypominamy, iż po zakończeniu rekrutacji podstawowej automatycznie została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca w trybie ciągłym na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2022-2023 w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na praktyki wraz z wykazem i wzorami niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej w zakładce PRAKTYKI. Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na Wydziale Nauk Pedagogicznych znajdą Państwo na stronie naszego Wydziału w zakładce Erasmus+. 


Informacja z dnia 28.03.2022 r.:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja do programu Erasmus+ (wyjazdy na studia SMS 2022-2023). Poniżej podajemy wyniki.
Nr albumu 112763  nie zakwalifikowano do programu;
Nr albumu 115262  nie zakwalifikowano do programu.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 25.03.2022 r. (piątek) o godz. 8.45 w sali nr 1558 Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z Komisją Rekrutacyjną – wyjazdy na studia w roku akademickim 2022-2023 w ramach programu Erasmus+ (III etap rekrutacji).


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 lutego 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2022-2023 w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na wyjazdy do uczelni partnerskich w celu realizacji części toku studiów wraz z wykazem i wzorami niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej w zakładce NAUKA. Szczegółowe zasady  rekrutacji obowiązujące na Wydziale Nauk Pedagogicznych  znajdą Państwo na stronie naszego Wydziału w zakładce Erasmus+. 
Poniżej podajemy harmonogram rekrutacji:
I etap: 21.02 – 13.03.2022 – składanie przez studentów wypełnionych wniosków w systemie USOSweb;
II etap: 15-18.03.2022  – egzaminy językowe w SJO. Należy skontaktować się z SJO i zgłosić swoje uczestnictwo w egzaminie, a następnie sprawdzić na stronie SJO szczegółowy harmonogram egzaminów;
III etap: 21-25.03.2022  – rozmowy kwalifikacyjne z Komisją Rekrutacyjną.
Termin zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie WNP.  


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 lutego 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2022-2023 w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na praktyki wraz z wykazem i wzorami niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej w zakładce PRAKTYKI.
Szczegółowe zasady  rekrutacji obowiązujące na Wydziale Nauk Pedagogicznych  znajdą Państwo na stronie naszego Wydziału w zakładce Erasmus+. 
Poniżej podajemy harmonogram rekrutacji:
I etap: 21.02 – 13.03.2022 – składanie przez studentów wypełnionych wniosków (Dziekanat WNP). Wersję elektroniczną (skan wypełnionego i podpisanego wniosku oraz pozostałe dokumenty) proszę przesłać na adres: a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl;
II etap: 15-18.03.2022 – egzaminy językowe w SJO. Należy skontaktować się z SJO i zgłosić swoje uczestnictwo w egzaminie, a następnie sprawdzić na stronie SJO szczegółowy harmonogram egzaminów;
III etap: 21-25.03.2022  – rozmowy kwalifikacyjne z Komisją Rekrutacyjną.
Termin zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie WNP.
Po zakończeniu rekrutacji podstawowej zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca w trybie ciągłym.