PROJEKT „Akademia wychowanków MOS i MOW”

Nr POWR.03.01.00-00-T166/18 

  • W dniu 25 października ruszyły zajęcia w pierwszej edycji PROJEKTU „Akademia wychowanków MOS i MOW” biorą w niej udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego nr 4 w Warszawie
  • W dniu 26  września br. w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego nr 4 w Warszawie  odbyło się spotkanie rekrutacyjne do PROJEKTU „Akademia wychowanków MOS i MOW” 
  • W dniu 11 września br.  kierownik projektu Pani dr hab Anna Fidelus prof. UKSW podpisała porozumienie współpracy z Panią mgr Małgorzatą Gontarek Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego nr 4 w Warszawie