Problematyka wsparcia osób opuszczających Zakłady Karne oraz ich rodzin jest stałym przedmiotem zainteresowań badaczy zajmujących się resocjalizacją i wielu służb społecznych zaangażowanych w kierunku pomocy tym osobom.

Zapraszamy do udziału w Konferencji: kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, socjologów, kuratorów, pracowników socjalnych, oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką Konferencji.

W naszej dyskusji będziemy odwoływać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również do praktyki. Zamierzeniem Konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

Konferencja  bezpłatna, w formie hybrydowej