Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

Pedagogika to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce, w związku z czym jej absolwenci stanowią znaczną część ogółu absolwentów, corocznie zasilających krajowy rynek pracy (ok. 15% wg GUS). W związku z niżem demograficznym i malejącą liczbą uczniów, stale dochodzi do redukcji zatrudnienia w szkołach (Raport o stanie edukacji 2011, IBE). W efekcie na rynku pracy o etaty nauczycielskie ubiegają się absolwenci pedagogiki oraz doświadczeni nauczyciele.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych i analitycznych studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej ostatniego roku studiów I i II stopnia, a tym samym ich zawodowej atrakcyjności, elastyczności i uniwersalności.