Szanowni Państwo

Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego’’ Patronat’’ zapraszają  do wzięcia udziału w bezpłatnym  sympozjum  dotyczącym  różnych doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej. Wielu z Was prowadzi ciekawe, nowatorskie i skuteczne metody pracy z osobami przejawiającymi problemy adaptacyjne, zarówno w instytucjach resocjalizacyjnych, jak i w środowisku otwartym. Metody będące efektem wieloletnich osobistych doświadczeń, poszukiwań i modyfikacji, mających na celu poprawę skuteczności oddziaływań korekcyjnych. Warto się nimi podzielić ze środowiskiem akademickim. Zależy nam na projektach autorskich obejmujących wszelkie formy pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi – diagnozowanymi jako nieprzystosowane społecznie, lub zagrożone nieprzystosowaniem. W szczególności zaś:

  • indywidualne programy oddziaływań
  • formy pracy grupowej
  • programy terapeutyczne
  • współpraca ze środowiskiem otwartym, lub na rzecz środowiska z udziałem osób nieprzystosowanych społecznie
  • specyficzne programy pracy. np. z osobami uzależnionymi, agresywnymi itp.
  •  wolontariat,

programy survivalowe, paramilitarne, informatyczne, ekologiczne itp.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zajmujących się  zawodowo pracą resocjalizacyjną i psychokorekcyjną, do pedagogów, wychowawców, pracowników służby więziennej, psychologów, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy, którzy zachcieliby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ze środowiskiem akademickim; zarówno studentami jak i nauczycielami. Jesteśmy głęboko przekonani że tylko połączenie wspólnych doświadczeń może przynieść pozytywne efekty pracy w tak trudnym środowisku.