1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności
    i umiejętności artystycznych osób pozbawionych wolności.
  2. Popularyzacja w społeczeństwie „twórczości więziennej” ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji możliwości twórczych osadzonych.