Student zobowiązany jest do dostarczenia PRZED praktyką dokumentu kierującego.
Dokumenty kierujące składane z datami wstecznymi nie będą przyjmowane. 

Wniosek o wydanie dokumentu kierującego – szczegóły

Moduł kształcenia: Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym – szczegóły

Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową – szczegóły

Moduł kształcenia: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną – szczegóły