Student zobowiązany jest do dostarczenia PRZED praktyką dokumentu kierującego.
Dokumenty kierujące składane z datami wstecznymi nie będą przyjmowane. 

Wniosek o wydanie dokumentu kierującego – szczegóły

Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – studia I stopnia

Karta praktykanta – praktyka asystencka – szczegóły

Karta praktykanta – praktyka pedagogiczna – szczegóły

Karta praktykanta – praktyka dyplomowa – szczegóły

Porozumienie indywidualne – szczegóły

Skierowanie na praktykę – szczegóły

Sprawozdanie z przebiegu praktyki – szczegóły

Wzór konspektu (scenariusza) zajęć – szczegóły

Kwestionariusz oceny praktyki przez studentów – szczegóły

Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – studia II stopnia

Karta praktykanta – praktyka asystencka – szczegóły

Karta praktykanta – praktyka pedagogiczna – szczegóły

Karta praktykanta – praktyka dyplomowa – szczegóły

Porozumienie indywidualne – szczegóły

Skierowanie na praktykę – szczegóły

Sprawozdanie z przebiegu praktyki – szczegóły

Wzór konspektu (scenariusza) zajęć – szczegóły

Kwestionariusz oceny praktyki przez studentów – szczegóły

Moduł kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka – studia II stopnia

Karta praktykanta – praktyka asystencka – szczegóły

Karta praktykanta – praktyka pedagogiczna – szczegóły

Karta praktykanta – praktyka dyplomowa – szczegóły

Porozumienie indywidualne – szczegóły

Skierowanie na praktykę – szczegóły

Sprawozdanie z przebiegu praktyki – szczegóły

Wzór scenariusza zajęć – szczegóły

Wzór arkusza obserwacji zajęć – szczegóły

Kwestionariusz oceny praktyki przez studentów – szczegóły

Moduł kształcenia: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia II stopnia

Arkusz – studium indywidualnego przypadku – szczegóły

Arkusz notatki ze spotkania indywidualnego ze specjalistą – szczegóły

Arkusz obserwowanych zajęć – szczegóły

Karta praktykanta – praktyka pedagogiczna – szczegóły

Karta praktykanta – praktyka dyplomowa – szczegóły

Porozumienie indywidualne – szczegóły

Skierowanie na praktykę – szczegóły

Sprawozdanie z przebiegu praktyki – szczegóły

Wzór scenariusza (konspektu) – szczegóły

Kwestionariusz oceny praktyki przez studentów – szczegóły