Tezy egzaminacyjne – kierunek: Pedagogika – studia I stopnia – szczegóły
(aktualizacja 19.01.2023)
Tezy egzaminacyjne – kierunek: Pedagogika – studia II stopnia – szczegóły (aktualizacja 19.01.2023)
Tezy egzaminacyjne – kierunek: Pedagogika specjalna – szczegóły
WZORY PODAŃ:
przedłużenie terminu złożenia pracy – magisterskiej – szczegóły
przedłużenie terminu złożenia pracy – licencjackiej – szczegóły
Wzory strony tytułowej:
strona tytułowa
przykład 1
przykład 2

Przykłady tytułowania pliku z pracą:
WNP-numer albumu-LIC (np. WNP-111111-LIC)
WNP-numer albumu-MGR (np. WNP-00000-MGR)

Procedura przystąpienia do egzaminu dyplomowego 2021/2022 – szczegóły

Zgłoszenie wygenerowania karty obiegowej – szczegóły

Termin składania prac dyplomowych – rok akademicki 2021/2022:

STUDIA NIESTACJONARNE: I stopnia (licencjackie) oraz STUDIA II stopnia (magisterskie) do dnia 12.06.2022 r.

STUDIA STACJONARNE: I stopnia (licencjackie) oraz STUDIA II stopnia (magisterskie) do dnia 14.06.2022 r.

W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 STUDENT NIE SKŁADA:
– PAPIEROWEJ WERSJI PRACY DYPLOMOWEJ
– PŁYTY CD Z WGRANĄ PRACĄ
– ZDJĘĆ DO DYPLOMU
W PRACY WGRYWANEJ DO APD NIE UMIESZCZA SIĘ OŚWIADCZENIA STUDENTA I PROMOTORA.