Koordynator wydziałowy

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

Dyżury:

wtorek w godz.16.30-18.00 (do 12.04)
wtorek w godz.13.30-15.00 (od 26.04)
niedziela w godz. 12.30-13.00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1505

W dniu 24.05.2022 r. dyżur odbędzie się w godz. 15:00-16.30.

Dyżur z dnia 7.06 został przeniesiony na dzień 21.04 (czwartek), godz. 12:00-13:30, MS Teams.

http://www.erasmus.org.pl/

http://www.dwm.uksw.edu.pl/