Prace nadesłane w ramach Konkursu Zielona Przyszłość

Spotkanie Pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych kończące rok akademicki 2021/2022

Wystawa „Jak plastyką sięgnąć”

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych – 26.05.2022 r.

Wizyta Studentów WNP w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce – 12.05.2022

Praktyczny wymiar resocjalizacji – wizyta studyjna w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” – 23.03.2022

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” – 21.02.2022 r.

Opłatek Wydziałowy 2021 r. – Film przygotowany przez Studentów II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – studiów stacjonarnych wraz z opiekunem

Sympozjum naukowe – Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty oddziaływań – 06.12.2021 r.

Konferencja naukowa Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo – 30.11.2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja” – 24.11.2021 r.

Wystawa prac osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych – 10.09.2021 r.

Uroczyste rozdanie dyplomów doktora i doktora habilitowanego – 29.06.2021 r.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” – 22.02.2021 r.

Pan Profesor Bogusław Śliwerski Doktorem Honorowym UKSW – 25.06.2020 r.

Wernisaż prac plastycznych Emilii Piszczako – uczennicy III klasy Liceum z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie

Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin 25.02.2019 cz. II

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin – 24.02.2020

Spotkanie z Tomem Justyniarskim, pisarzem książek dla dzieci, absolwentem Wydziału – 18.01.2020

Wydziałowe Spotkanie Wigilijne 2019

Kiermasz Bożonarodzeniowy z kolędowaniem – Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych wraz z opiekunem – 12.12.2019

Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich – 16.11.2019

XVII edycja Konferencji „Edukacja i okulistyka przywracające nadzieję” 21- 23 października 2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Duchowość-Wychowanie” 03-04.10.2019

Wystawa pt.: „Usiądź w cieniu, zdejmij maskę i poczytaj”. Organizatorzy: Studenci Koła Pedagogów Specjalnych

Warsztaty artystyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną pt. „Usiądź w cieniu, zdejmij maskę i poczytaj”. Animatorzy Studenci Koła Pedagogów Specjalnych

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Edukacja globalna wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju” – 23.05.2019

Wystawa „Usiądź w cieniu, zdejmij maskę i poczytaj” – warsztaty artystyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Studenci WNP w Niepublicznym Przedszkolu UKSW

Gala Belfra Roku 2019

Ogólnopolska konferencja naukowa Wychowanie i edukacja w kulturach, religiach i światopoglądach przeszłości i dobry współczesnej – 12.03.2019

Międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” 25.02.2019

Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 22.02.2019

Wydziałowe Spotkanie Wigilijne 2018 r.

„Wielki błękit” – Wystawa prac studentów III roku Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowanych w ramach zajęć prowadzonych przez Panią dr Kingę Krawiecką

Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich – 17.11.2018

Wizyta studentów WNP w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – 22.11.2018

Wykłady otwarte na Wydziale Nauk Pedagogicznych – Prof. Isaias Rivera – 30.10.2018 r.

Jubileusz 10-lecia Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW – 23.10.2018

Współczesne wyzwania wczesnej edukacji – prof. dr hab. J. Bałachowicz – 29.05.2018

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartości w europejskich systemach edukacyjnych” 16-17.05.2018

Ogólnopolska konferencja „Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku..” – 20.04.2018

Wykład otwarty – Wydział Nauk Pedagogicznych – dr Kevin Spencer – „Hocus Focus” – 19.04.2018

Seminarium naukowe – Projekt „Podnoszenie kompetencji w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Wykład otwarty – „Kto się nauczy ten nie wykluczy” Drabina Jakubowa – 12.04.2018

Gry edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Promocja książki „Kształcenie, moralność, demokracja”

Gala Belfra Roku 2017

Podpisanie umowy o współpracy – Szkoła Podstawowa Nr 77 w Warszawie

Laurki dla Piotrusia

„Za oknem” – wystawa edukacyjnych książek artystycznych

Wykłady otwarte – prof. Giuseppe Mari – 22.01.-26.01.2018 r.

Wydziałowe Spotkanie Wigilijne – 19.12.2017 r.

Wystawa Absolwenta WNP Mariano Caldarella

Kiermasz Bożonarodzeniowy – Koło Pedagogów Specjalnych

Spotkanie warsztatowe pt: „Zawód psychoterapeuty” – 21 listopada 2017 r.

Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich – 2017

Posiedzenie Zespołu Teorii Wychowania – Wydział Nauk Pedagogicznych – 25.10.2017

„MIĘDZY NAUKĄ A NAUCZANIEM Maria Skłodowska-Curie – uczona i nauczycielka” 23.10.2017 r.

Wykład – prof. Isaiasa R. Rivera – „Globalizacja a wychowanie: szanse i zagrożenia” – 19.10.2017 r.

XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów – 11.09.2017-16.09.2017 r.

Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych – 28 czerwca 2017 r.

Majówka Aniołów 26 maja 2017 r. Ogrody Parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie

II Seminarium Podoktorskie – Wydział Nauk Pedagogicznych – 31.05.2017 r.

Wykłady otwarte – dr Marek Banach, dr Józefa Matejek – 22.05.2017 r.

Dzień Studenta połączony z Dniem Otwartym Uniwersytetu – 18 maja 2017 roku

Wykłady otwarte – 16-17.05.2017 – dr Giedrė Slušnienė, mgr Silva Rupkuviene

Misterium Męki Pańskiej -Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Fundacja „Sławek”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziecko we współczesnym świecie…”

Wykład otwarty prof. Giuseppe Mari Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie

Fotorelacja z Wydziałowego spotkania wigilijnego – 21 grudnia 2016 r.

Kiermasz Bożonarodzeniowy – Koło Pedagogów Specjalnych – 08.12.2016 r.

Gala Finałowa XIII Ogólnopolskiego konkursu Otwarte Drzwi 22.11.2016

Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich – 2016 r.

Seminarium naukowe połączone z promocją książki „Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku…”

Majówka Aniołów – 2016 – Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych – Wydział Nauk Pedagogicznych – 19 maja 2016

Międzynarodowy Tydzień Studencki w Jenie – 20-24.04.2015; Podpisanie umowy w ramach Erasmus+

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pedagogia osoby -nowe wyzwania” – 06.06.2015 – WNP UKSW

Spotkanie studyjne studentów z Alice Salomon Hochschule z Berlina wraz ze studentami WNP UKSW – 11.06.2015 – WNP UKSW

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Oblicza marginalizacji społecznej” – 22.05.2015

Wykład otwarty „Zabawa i uczenie się dzieci a wiek rozpoczynania edukacji szkolnej – fakty i mity” – Prof. dr David Whitebread

Studia Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego- Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów 27.05.2015

Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa (Fundusze Norweskie) – migawka z zajęć studiów podyplomowych

Infrastruktura dydaktyczna Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- maj 2015 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „200-lecie urodzin św. Jana Bosko: Salezjanie wobec współczesnych wyzwań ” – 21.04.2015

Spełnione marzenie -17-21.03 2015 r. została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na zakup tandemu dla niewidomych bliźniaków Piotra i Pawła

Spotkanie autorskie absolwentki WNP UKSW Agnieszki Korzeniewskiej – 21.02.2015 – promocja książki – „Zabiorę Cię jesienią do Brukseli”

Coroczne wspólne kolędowanie – Boże Narodzenie 2014 – Wydziałowe Spotkanie Opłatkowe 19.12.2014

Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich

Wykład otwarty Prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dzieci uzdolnione matematycznie…” 07.11.2014

Zajęcia z Metodyki plastycznej w przedszkolu i szkole – Dr Kinga Krawiecka – 23.10.2014

Rada Wydziału w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach – 24.09.2014

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN na WNP UKSW – 19.05.2014

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij – 12.05.2014

Wykład Otwarty – ks. Marek Stachowicz, „System prewencyjny św. Jana Bosko w praktyce” – 09.05.2014

Pani Dziekan dr hab. J. Kuczyńska -Kwapisz prof. UKSW odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 03.05.2014

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Żanety Tempczyk-Nagórka – 23.04.2014

Porozumienie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom – 10.04.2014

Porozumienie z Fundacją Anny Florek Czas Dzieciństwa – 10.04.2014

Inicjatywa Studentów – Marzycielska Poczta – 10.04.2014 r.

Wykład Otwarty – prof. dr Arndt Büssing – 27.03.2014

Zarządzanie Oświatą zakończenie I edycji – 22.03.2014

Wykład Otwarty prof. zw. dra hab. B. Śliwerskiego – 07.03.2014

Rada Wydziału wraz z Kolegium Rektorskim – 26.02.2014

Opłatek 2013

Koło Psychologiczne

Koło Pedagogów Specjalnych

Rozdanie dyplomów WNP 2013

Rozdanie dyplomów WNP 2012

Wielkanoc WNP 2011

Rozdanie dyplomów WNP 2011

Spotkanie Opłatkowe WNP 2011

Rozdanie dyplomów magisterskich i licencjackich WNP 2010

Sala Lustrzana – konferencja „Nauczyciel w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością” 20 kwietnia 2010

Konferencja: Społeczeństwo – Praca – Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13-14 kwietnia 2010

„Duchowa troska w praktyce medycznej” 16-17 marca 2012

Wielkanoc 2010 na Wydziale WNP UKSW

Spotkanie Opłatkowe WNP 2009

Rozdanie dyplomów magisterskich WNP 2009

Konferencja naukowa 17-18 listopada 2009 r.

Zdjęcia ze spotkania w Ołtarzewie 29.09.2009 r.

Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży 26 maj 2009 r.

Zdjęcia ze spotkania Wielkanocnego 2009 r.

Konferencja „Diagnostyka i rozwiązywanie…” 2008

Spotkanie opłatkowe na Wydziale 2008

Rozdanie dyplomów magisterskich 2008