Imię
i nazwisko
Tytuł pracy, data wszczęcia oraz streszczeniePromotor oraz promotor pomocniczyRecenzenci
Marlena BiałeckaPercepcja i rozumienie mowy u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Studium analityczno-krytyczne

Data wszczęcia: 26.01.2022
Promotor:
prof. dr hab. Jacek Błeszyński
Anna RudowskaPrioreytety strategiczne w polityce edukacyjnej państw Grupy Wyszehradzkiej. Pedagogiczne studium porównawcze

Data wszczęcia: 26.01.2022
Promotor:
ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

Imię
i nazwisko
Tytuł pracy, data wszczęcia oraz streszczeniePromotor oraz promotor pomocniczy Recenzenci
Anna ZgorzelskaWsparcie społeczne osób uzależnionych
w publicznych i niepublicznych placówkach lecznictwa odwykowego. Socjopedagogiczne studium porównawcze

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Michał Nowosielski

Promotor pomocniczy:
dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
dr hab. Tomasz Biernat – WSB Gdańsk


prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko – Akademia WSB Dąbrowa Górnicza
Małgorzata StarzyńskaWychowanie młodzieży w nauczaniu pasterskim prymasa Józefa Glempa w latach 1981-2007

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Promotor pomocniczy:
dr Milena Kindziuk
 
ks. Jerzy DaneckiEdukacja medialna jako postulat pedagogiczny Jana Pawła II

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Beata Krajewska

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. ucz. – KUL – recenzja – szczegóły


ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. ucz. – UR – recenzja – szczegóły
Anna SarbiewskaTworzenie partycypacyjnej kultury kształcenia na przykładzie szkolnych lekcji języka angielskiego. Studium przypadku

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Monika Maciejewska
dr hab. Justyna Nowotniak, prof. ucz. –
Uniwersytet Szczeciński –
recenzja – szczegółydr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. ucz. – APS w Warszawie – recenzja – szczegóły
Marzena SałygaKompetencje interpersonalne w działalności zawodowej pracowników administracji publicznej. Studium socjopedagogiczne.

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Baraniak prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Elżbieta Sternal
 
Monika Mydłowska-MiazekHierarchia wartości młodzieży przebywającej
w zakładach poprawczych

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Izabela Gątarek
 
prof. dr hab. Elżbieta Łuczak


ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL – recenzja – szczegóły
Małgorzata MrózSłuchanie pedagogiczne jako model działania edukacyjnego wobec dziecka nieśmiałego w młodszym wieku szkolnym

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Jarosław Wiazowski
 
Anna Kropiewnicka-MielkoMłodzież licealna – jej system wartości i tożsamość kulturowa

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Galas prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Kinga Krawiecka
 
ks. Mateusz GodekPedagogia integralnego wychowania człowieka w ujęciu kardynała Mariana Jaworskiego

Data wszczęcia: 24.04.2019

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Maciej Ciechomski
dr hab. prof. US Lucyna Dziaczkowska – recenzja – szczegółyks. dr hab. prof. UPJPII Grzegorz Godawa – recenzja – szczegóły
Łukasz BurlingWspółpraca kuratora sądowego z pracownikiem socjalnym w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Studium socjopedagogiczne

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Barbara Kałdon
 
Izabela Jolanta OlczakStymulowanie twórczości plastycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym (Uwarunkowania motywacyjne)

Data wszczęcia: 18.11.2015

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Promotor pomocniczy:
dr Kinga Krawiecka
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. uczelni – UJK – recenzja – szczegóły


dr hab. Danuta Wajsprych, prof. uczelni – WSB – recenzja – szczegóły