Imię
i nazwisko
Tytuł pracy, data wszczęcia oraz streszczeniePromotor oraz promotor pomocniczyRecenzenci
Tomasz ChwastekProces resocjalizacji osób uwięzionych
a sytuacja pandemii SARS-CoV-2
i czasu postpandemicznego. Socjopedagogiczne studium porównawcze

Data wszczęcia: 18.01.2023
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Promotor pomocniczy:
dr Monika Wolińska
Marlena BiałeckaPercepcja i rozumienie mowy u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Studium analityczno-krytyczne

Data wszczęcia: 26.01.2022
Promotor:
prof. dr hab. Jacek Błeszyński
Anna RudowskaPriorytety strategiczne w polityce edukacyjnej państw Grupy Wyszehradzkiej. Pedagogiczne studium porównawcze

Data wszczęcia: 26.01.2022
Promotor:
ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

Imię
i nazwisko
Tytuł pracy, data wszczęcia oraz streszczeniePromotor oraz promotor pomocniczy Recenzenci
Anna ZgorzelskaWsparcie społeczne osób uzależnionych
w publicznych i niepublicznych placówkach lecznictwa odwykowego. Socjopedagogiczne studium porównawcze

Data wszczęcia: 24.04.2019


streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
dr hab. Michał Nowosielski

Promotor pomocniczy:
dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
dr hab. Tomasz Biernat – WSB Gdańsk – recenzja – szczegóły


prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko – Akademia WSB Dąbrowa Górnicza – recenzja – szczegóły


ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. ucz. (KUL) – recenzja – szczegóły
Małgorzata StarzyńskaWychowanie młodzieży w nauczaniu pasterskim prymasa Józefa Glempa w latach 1981-2007

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Promotor pomocniczy:
dr Milena Kindziuk
 
Marzena SałygaKompetencje interpersonalne w działalności zawodowej pracowników administracji publicznej. Studium socjopedagogiczne.

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Baraniak prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Elżbieta Sternal
 
Małgorzata MrózSłuchanie pedagogiczne jako model działania edukacyjnego wobec dziecka nieśmiałego w młodszym wieku szkolnym

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
 
Anna Kropiewnicka-MielkoMłodzież licealna – jej system wartości i tożsamość kulturowa

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Galas prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Kinga Krawiecka
 
Łukasz BurlingWspółpraca kuratora sądowego z pracownikiem socjalnym w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Studium socjopedagogiczne

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Barbara Kałdon