Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej
 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. – przewodnicząca
 • dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.
 • dr Marlena Kilian
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.
 • dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
Komisja ds. Organizacyjnych i Finansowych
 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • dr Martyna Czarnecka
 • mgr Monika Zawadzka
Komisja ds. Przewodów Doktorskich
 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – przewodniczący
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
 • dr Martyna Czarnecka
 Komisja ds. Procedury Habilitacyjnej i Profesorskiej
 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.
Komisja ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr Beata Krajewska
 • dr Ewa Kulawska