Nauczyciele akademiccy (pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni) podlegają ocenie pracowniczej.

Zgodnie z nowymi regulacjami ocenie w styczniu 2021 r. zostaną poddani wszyscy pracownicy, a potem ocena będzie co dwa lata.

Szczegółowe kryteria oceny za kolejne lata można znaleźć poniżej.

·       Kryteria oceny za rok 2020

o  Zarządzenie Rektora nr 64/2019 z 23 grudnia 2019

o  Kryteria w obszarze działalności naukowej

Kryteria w obszarze działalności dydaktycznej i organizacyjnej

·       Kryteria oceny za rok 2019

o  Uchwała Senatu nr 135/2018 z 20 grudnia 2018

Kryteria oceny

·       Kryteria oceny za rok 2018

Uchwała Senatu nr 131/2017 z 21 grudnia 2017

Kryteria oceny