Członkowie Rady Dyscypliny Pedagogika:

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki

ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.

dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

dr hab. Barbara Galas, prof. ucz.

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.

ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.

ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.

dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

dr Martyna Czarnecka

dr Izabela Gątarek

dr Kinga Krawiecka

dr Ewa Kulawska

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

mgr Dominika Zając