Edukacja włączająca

Kadrę pedagogiczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (pedagodzy specjalni, pedagodzy społeczni i nauczyciele-metodycy, psychologowie, mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z trudnościami rozwoju i adaptacji społecznej oraz eksperci: pracownicy instytucji działających na rzecz edukacji, rehabilitacji, socjoterapii tych osób: pedagodzy specjalni, pedagodzy społeczni, psycholodzy, eksperci: pedagodzy szkolni.