Kadrę pedagogiczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, nauczyciele-eksperci-metodycy, psychologowie i pedagodzy specjalni, mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz eksperci: pracownicy placówek specjalnych: przedszkoli, szkół, ośrodków i instytucji działających na rzecz osób z dysfunkcją intelektualną.