W zakresie projektowanej specjalności wykorzystane zostaną zasoby kadrowe wydziału. Na WNP UKSW pracują specjaliści z zakresu tyflopedagogiki o znaczącym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym  w pracy z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku w różnym wieku (nauczyciele-metodycy, psychologowie i pedagodzy). Kadrę pedagogiczną stanowią także eksperci mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku: pracownicy placówek specjalnych: przedszkoli, szkół, ośrodków i instytucji rehabilitacyjnych działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku: tyflopedagodzy, metodycy orientacji przestrzennej, rehabilitanci wzroku, psycholodzy.