Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

  1. Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW,
  2. Pracownicy Kuratorium Oświaty i MEN,
  3. Dyrektorzy szkół (posiadający wieloletnią praktykę na stanowisku kierowniczym)
  4. Dyrektorzy Wydziałów Oświaty i Wychowania.

dr Ewa Kulawska – kierownik

mgr inż. Elżbieta Bąkowska

dr Maciej Ciechomski

dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni

mgr Krystyna Mucha

mgr Łukasz Kasprzak

mgr inż. Łukasz Kowalski

mgr Anna Perczyńska

dr hab. Witold Starnawski prof. uczelni

dr Wojciech Wierzejski

mgr Beata Wilkowska

mgr Barbara Zubilewicz