dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz. – kierownik


prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Adiunkci:


dr Marlena Kilian


dr Kinga Krawiecka


dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Umowa zlecenie:

mgr Marzanna Graff

dr Jarosław Wiazowski