1.Rysunek i malarstwo: akwarela, pastela, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, płyta).

2.Rzeźba i płaskorzeźba: w drewnie, ceramice, kamieniu, gipsie i technikach mieszanych.

3.Szkatułka:  wykonana z dowolnych materiałów (np. drewno, tektura, skóra, skaj, płótno, papier, tkanina, ręczne zdobienia i inne).

Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić do oceny maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.

Prace zgłoszone w odrębnych kategoriach powinny być spisane na osobnych kartach zgłoszeń – jedna karta zgłoszenia do jednej kategorii. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana w tym i żadnym innym konkursie.

Prace w kategoriach Rysunek i malarstwo, mogą być zaprezentowane w formatach od B2, tj. o wymiarach  500 x 707 mm do B1, tj. o wymiarach 707 x 1000 mm.

Prace w kategorii Rzeźba i płaskorzeźba (formy płaskie) nie powinny być większe niż w formacie B3, tj. o wymiarach 353 x 500 mm. Powinny być gotowe do ekspozycji.

Prace w kategorii Rzeźba i płaskorzeźba (formy przestrzenne) nie powinny przekroczyć następujących wymiarów:  u podstawy do 500 x 500 mm,  wysokość do 600 mm. Powinny być gotowe do ekspozycji.

Prace w kategorii Szkatułka nie powinny przekroczyć następujących wymiarów zewnętrznych: wysokość do 150 mm, długość do 400 mm, szerokość do 200 mm.