W konkursie  będą brane po uwagę: plakaty, rysunki, prace malarskie (każdą techniką) w dowolnym formacie.

Sposób przedstawienia tematu zależy tylko od Was. Ograniczać Was może tylko Wasza wyobraźnia.