Opiekun naukowy Koła:

dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni

Zarząd Koła:

  • Wiktoria Kowalczyk– prezes;
  • Kacper Berg– zastępca;
  • Kinga Gwóźdź– zastępca;
  • Aleksandra Wełpa– sekretarz;
  • Eliza Nadolska– członek Zarządu.

Drodzy Studenci !

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej działające  przy Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza studentów chcących aktywnie rozwijać się naukowo do współpracy.

Organizacja wydarzeń naukowych, spotkania z praktykami i specjalistami z zakresu profilaktyki społecznej, kryminologii oraz penitencjarystyki czy hospitacje zakładów karnych, zakładów poprawczych  i innych placówek związanych z resocjalizacją znajdujących się na terenie Polski – jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli😊 – to tylko część planów Koła Naukowego.

Opiekunem Naukowym Koła jest dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW !

Pamiętajcie, ze włączając się w działalność kół naukowych zyskujecie nie tylko nowe doświadczenia, ale także okazję do poznania nowych ludzi, z którymi może połączyć Was wspólna pasja oraz zainteresowania !

Zapisy do Koła Naukowego

Zapisy chętnych do wstąpienia w szeregi Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej przyjmują: mgr Michał Stańczuk (m.stanczuk@uksw.edu.pl) oraz dr Konrad Wierzbicki (k.wierzbicki@uksw.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy!