Opiekun naukowy Koła:

dr Ewelina Rzońca
mgr Sandra Skorza