Koło Psychologiczne

Kontakt: kolo.psychologiczne.wnp@gmail.com

 

2015/2016

 

Czwartkowe obrady Koła Psychologicznego

W dniu 22 października odbyło się zebranie organizacyjne członków Koła Psychologicznego WNP. Zostały na nim poruszone bardzo ważne kwestie organizacyjne oraz padły ciekawe propozycje związane z kolejnymi spotkaniami. W naszych zamiarach jest zorganizowanie warsztatów oraz spotkań w bardzo zróżnicowanych dziedzinach w obrębie zainteresowań psychologii.

Jedną z propozycji jest Warsztat z Planowania Czasu, który w ubiegłym roku cieszył się ogromną popularnością,

a także:

Spotkanie z Panią Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego

Warsztat o grupowym podejmowaniu decyzji metoda konsensusu

Wykład o psychologii noworodka

Warsztat na temat kłamstwa

Warsztat dot. wystąpień publicznych

Zaczynamy od projekcji doskonałego filmu Romana Polańskiego Rzeź. Po filmie - dyskusja na temat przyczyn i przebiegu konfliktów.

Zapraszamy już w najbliższy piątek (30 października) o godzinie 13.00 do sali 114 w budynku 21.

 

Rozważamy organizację konferencji dotyczącej przemocy wśród uczniów. Mamy już pierwsze pomysły - czekamy na osoby zainteresowane pomocą w organizacji.

Nadal jesteśmy otwarci na propozycje nowych członków, których serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

Przypominamy, że udział w spotkaniach koła, to nie tylko możliwość rozwoju i poznania ciekawych osób, ale także możliwość zdobycia odpowiednich certyfikatów i zaświadczeń udziału w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach.

 

Koło Psychologiczne WNP

 

 

2013/2014

Sprawozdanie ze spotkania Koła Psychologicznego w dniu  12.12.2013r.

    W dniu 12.12.2013r. odbyła się prelekcja filmu  "October Baby".  Film opowiada o dziewczynie, która urodziła się w wyniku źle przeprowadzonej aborcji.

      Po prelekcji filmu odbyło się spotkanie z panem Michałem Baranem, który jest zaangażowany w inicjatywę  "Jeden z nas". Osoby zaangażowane w tę inicjatywę zajmują się obroną życia i głoszą szacunek dla życia każdego człowieka. Pan Michał mówił o różnych przedsięwzięciach pro-life  min. Marsze dla życia i rodziny, Stop aborcji, a także zapoznał studentów z działaniami inicjatywy "Jeden z nas". Zachęcał do zaangażowania się w ten projekt.

            Po wystąpieniu pana Michała odbyła się dyskusja w kwestiach związanych z rodziną i życiem.

 

                                                                      Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Mróz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

_______________________________________

 

Sprawozdanie ze spotkania Koła Psychologicznego w dniu 28.11.2013 r.

     W dniu 28.11.2013r. odbyło się spotkanie Koła Psychologicznego. Gościem na spotkaniu był pan Jan - alkoholik, który jest w trzeźwości od  10  lat i terapeuta od uzależnień. Pan Janek przyszedł na spotkanie odpowiadając na zaproszenie jednego z członków koła. Głównym tematem spotkania był problem alkoholizmu.

      Na początku zaproszony gość opowiedział o sobie, swoją historię życia, w tym jak zaczął nadużywać alkoholu. Następnie pan Jan opowiedział o Mitingach spikerskich  - czym są, w jakich miejscowościach się odbywają , jak wygląda ich przebieg, a także o zasadach jakie na nich panują. Wspomniał też o wspólnotach Anonimowych Alkoholików. Zapoznał studentów z 12 krokami trzeźwości i ukazał wartość wspólnoty AA.  Dokładanie wytłumaczył na czym polega każdy krok. Pan Jan osobiście uczęszcza na mitingi i spotkania AA, a także sam je prowadzi. Studenci z zaciekawieniem słuchali historii, które pan Jan opowiadał, jakie przydarzyły mu się w kontaktach z pacjentami.

      Opowiedział słuchaczom o chorobie alkoholowej. Poinformował zebrane osoby, że wśród alkoholików często spotyka wykształcone osoby. Problem z alkoholem ma wiele znanych osób, także aktorów, lekarzy.

     Pan Jan uświadomił studentów, że alkoholik sam nie da sobie rady, nie wyjdzie z nałogu. Potrzebuje pomocy drugiej osoby, a także musi wykazać chęć pomocy.

     Na koniec pan Janek powiedział świadectwo życia w trzeźwości. Zapoznał zebranych z modlitwą alkoholika "o pogodę ducha". Po zakończonym występie pana Jana, studenci zadawali pytania gościowi. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami i oklaskami dla pana Jana. Gość otrzymał w prezencie narysowanego wielbłąda. Wielbłąd dla alkoholika oznacza to, żeby wytrzymał 24 godziny bez alkoholu, tak jak wielbłąd na pustyni wytrzymuje 24 godziny bez wody.

 

                                                                                                       Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Mróz

           

_______________________________________

 

Sprawozdanie ze spotkania Koła Psychologicznego w dniu 24.10.2013r.

       W dniu 24.10.2013 r. odbyło się szkolenie pt. "Umiejętność motywowania do zmian", które prowadziła mgr Aneta Domżalska. Na szkolenie przybyli licznie zebrani studenci. Studenci poznali koncepcję wywiadu motywującego, na przykładzie -  elementów metody "Wywiadu motywującego",  W. R. Millera.

      Na początku zebrani mieli odpowiedzieć na pytania: "Czym jest motywacja? Jakie mają doświadczenia w motywowaniu innych? Kogo będą i chcą zmotywować? Dlaczego czasami jest łatwo kogoś zmotywować, a nieraz trudno?".

      Następną rzeczą, z którą zostali zapoznani studenci był - Duch wywiadu motywującego. Poznali również definicję wywiadu motywującego, składniki motywacji do zmiany, etapy, fazy i metody wywiadu motywującego.

   Po zapoznaniu się z teorią przyszedł czas na praktykę. W parach osoby przeprowadzały  wywiad motywujący. Na początku jedna osoba zadawała pytania, a druga odpowiadała, a później następowała zamiana ról. Pytania były zaczerpnięte z metody W.R. Millera.

    Po skończonym ćwiczeniu studenci dzielili się spostrzeżeniami. Na początku przeprowadzania wywiadu odczuwali sztuczność, ale później okazało się zupełnie inaczej. Każdy sam, odkrył co chciałby zmienić w swoim życiu, co mu przeszkadza w realizacji tego i co ma zrobić, aby do tego dojść.

 

                                                                                           Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Mróz

 

_______________________________________

 

Msza Święta w pierwszą rocznicę śmierci ks. dr. Kazimierza Franczaka
i seminarium naukowe poświęcone możliwościom wsparcia społecznego dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Koło Psychologiczne WNP pragnie podtrzymać pamięć o ks.dr. K.Franczaku i tworzy okazję do spotkania pracowników naukowych, praktyków i studentów.

W dniu 7.01.2014 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim UKSW (kampus Młociny) została odprawiona Msza Święta w intencji śp. ks. dr. Kazimierza Franczaka - w pierwszą rocznicę śmierci.

 

 


 Następnie w godz. 10.00 (w budynku nr 15 w sali 1559) rozpoczęło się seminarium naukowe poświęcone wsparciu społecznemu, podczas którego prelekcje wygłosili pracownicy naukowi i przedstawiciele instytucji, organizacji, którzy udzielają wsparcia społecznego osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem (m.in.: osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym, niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, dzieciom i młodzieży).

 

 

Możliwości wsparcia społecznego dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym

PROGRAM:

 • 10.00-10.20 - otwarcie seminarium naukowego; wspomnienie śp. ks. dr. Kazimierza Franczaka - mgr Aneta Domżalska, Ewelina Ligęza
 • 10.20-10.40- mgr Lidia Borkowska z Fundacji Wspierania Osób Nieuleczalnie i Przewlekle Chorych "JESTEM"  - Piękno i dobro podczas choroby przewlekłej i nieuleczalnej"
 • 10.40-11.00 - prof.dr hab. Jadwiga Kuczyńska -Kwapisz -  WNP - Projekt "Międzynarodowa Szkoła Matek" jako forma wsparcia dzieci niewidomych i ich rodzin
 • 11.00-11.20 -mgr Emilia Śmiechowska -Petrovskij  - WNP "Strategie interakcyjne i kooperacyjne wspomagające integrację społeczną uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych"
 • 11.20-11.40 -dr Kinga Krawiecka - WNP- "Każdy świat, który tworzy się z wiarą i przekonaniem istnieje - z doświadczeń w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie". 
 • 11.40-12.00 - mgr Beata Sapiejewska -WNP- "Wsparcie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym"
 • 12.00-12.20 - dr Bartłomiej Skowroński -WNP - "Zawodowy kurator sądowy -Wsparcie psychiczne kuratorów sądowych jako czynnik warunkujący wsparcie społeczne"
 • 12.20-12.40 Marek Łagodziński -Prezes Fundacji "Sławek" - polska pomoc penitencjarna i postpenitencjarna -"Znaczenie organizacji pozarządowych we wsparciu więźniów i byłych więźniów" 
 • 12.40-13.00 - Aneta Domżalska - "Doświadczenie wsparcia społecznego przez rodziny osób odbywających karę pozbawienia wolności"
 • 13.00-13.30 panel dyskusyjny i podsumowanie seminarium naukowego

Organizatorzy: Koło Psychologiczne WNP UKSW

 

_______________________________________

 

 

Sprawozdanie ze spotkania Koła Psychologicznego w dniu 24.05.2013r.

 

 

      Dnia  24 maja 2013 r. odbyły się warsztaty radzenia sobie ze stresem pt. "Sesja bez stresu". Warsztaty prowadziła mgr Aneta Domżalska- opiekunka Koła Psychologicznego. Na początku wszystkich licznie zebranych studentów przywitała Przewodnicząca Koła Ewelina Ligęza. Po słowie wstępnym mgr Aneta Domżalska rozpoczęła prowadzenie warsztatów.

      Pani magister przedstawiła prezentację dotyczącą stresu. Zapoznała studentów z dwoma rodzajami stresu- pozytywnym (mobilizującym) i negatywnym (destrukcyjnym). My na spotkaniu mówiliśmy o stresie negatywnym.

        Po obejrzeniu prezentacji studenci zostali podzieleni na trzy grupy. Każda grupa miała za zadanie napisać: uniwersalne stresory (czyli sytuacje stresujące dla wszystkich) oraz osobiste stresory (czyli co każdego z nas osobiście stresuje). Następnie każda z grup przestawiła swoje propozycje. Zostały wymienione takie sytuacje jak: ślub, występ publiczny, egzamin ustny bądź pisemny. To zadanie miało na celu uświadomienie sobie, jakie sytuacje są dla nas sterujące.

          Po wykonaniu tego zadania studenci otrzymali ?Inwentarz stresu?. Każdy z uczestników warsztatów badał swój poziom stresu. Następnie studenci zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa miała napisać fizyczne, a druga psychiczne konsekwencje stresu. Stres negatywny przynosi negatywne skutki w psychice i w organizmie człowieka. Ważne jest, aby po przebytym stresie odstresować się.

         W tych samych grupach studenci zastanawiali się nad sposobami radzenia sobie ze stresem. Jako sposoby wymienili: sport, muzykę, kąpiel, zakupy itp.

       Zostały również przedstawione działania antystresowe przez Panią magister. Pierwszym było ćwiczenie na oddech, a drugim słuchanie bajki. Przy słuchaniu człowiek nie myśli o problemach, na chwilę się wyłącza. Na czas tego ćwiczenia zostało zgaszone światło i wszyscy zamknęli oczy. Każdy z uczestników dostał do wypełnienia kwestionariusz badający podatność na stres. Kolejnym punktem zajęć było wyobrażenie sobie przy muzyce relaksacyjnej jak będzie spędzać się czas w celu odstresowania się.

       Kolejną ważną rzeczą do zapamiętania z tego spotkania było, żeby sytuacje stresowe przeplatać sytuacjami przyjemnymi.

Opis: CAM01540.jpg

       Momentem kulminacyjnym spotkania było ustalenie warunków dobrego przygotowania się do sesji:

 1. planować naukę,
 2. dbać o wysypanie się,
 3. dobrze się odżywiać w czasie nauki,
 4. spacerować,
 5. relaksować się na powietrzu.

         W trakcie sesji trzeba robić coś dla ciała i psychiki. Po egzaminie stres trzeba rozładować, trzeba zastosować antystresor.

       Na koniec spotkania były podziękowania. Każdy student otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.

Opis: CAM01539.jpg

 

                                                                                        Protokół sporządziła: Małgorzata Mróz

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Działalność koła na przełomie lat 2003-2012

 

Spotkanie światów: niepełnosprawność -przestępczość

oraz projekcja filmu pt. ,,Schody do wolności?

            W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie Koła Psychologicznego. Przybyli na nie członkowie Koła, a także studenci Pedagogiki. Jako pierwsza zabrała głos opiekunka koła mgr Aneta Domżalska, która przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła co będzie odbywać się na dzisiejszym spotkaniu. Zaproszonymi gośćmi byli Irek Błaszak- osoba z porażeniem mózgowym, a także Robert - skazany, który spędził 12 lat w zakładzie karnym i od sześciu miesięcy jest na wolności. Celem spotkania było ukazanie dwóch światów: niepełnosprawności i przestępczości.

            Spotkanie przebiegało według następującego porządku:

Na początek został wyświetlony film pt. "Schody do wolności" w reżyserii Zdzisława Najdy. Film opowiada o pieszej  pielgrzymce do Częstochowy organizowanej dla osób niepełnosprawnych. Biorą w niej także  udział więźniowie, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi i pomagają im w czynnościach samoobsługowych. W filmie występuje Irek, który był obecny na naszym spotkaniu. Film ukazuje jak dwa różne światy: niepełnosprawności i przestępczości wzajemnie się przenikają.

 Po obejrzeniu filmu zaproszeni goście przedstawili się, a także powiedzieli świadectwo ze swojego życia. Irek powiedział, że jego życie jest darem, kierowane przez Boga i Maryję. Może jako osoba wzbudzać lęk, ale także miłość bezinteresowną, która nic nie żąda i nie wymaga. Mówił, że takie osoby jak on cieszą się ze wszystkiego. Powiedział nam, że jest tu po to, aby zmieniać wizerunek osób niepełnosprawnych. Media ukazują, że osoby niepełnosprawne leżą i czekają na swój koniec. To nieprawda. Osoby niepełnosprawne są aktywne na tyle, na ile im życie pozwala. Robert były skazany, 1/3 swojego życia spędził w więzieniu. Opiekował się Irkiem na pielgrzymce. Opowiedział o swoich uczuciach, które towarzyszą recydywistom podczas pielgrzymki. Na początku trudno jest im podejść do osób niepełnosprawnych, ponieważ są stereotypy w umysłach ludzi na temat więźniów, które przeszkadzają. Ta opieka daje im poczucie, że są  komuś potrzebni. Jego celem jest także przełamanie stereotypów na temat więźniów. On jest tego przykładem.

Po wysłuchaniu tych dwóch świadectw, dochodzi się do wniosku, że osoby niepełnosprawne i osoby skazane wzajemnie sobie pomagają.  Osoby skazane, pomagają osobom niepełnosprawnym przy wykonywaniu codziennych czynności. Osoby niepełnosprawne, za to pomagają zmienić się osobom skazanym i zmienić ich spojrzenie na świat. Osoby niepełnosprawne dostają pomoc fizyczną, a  osoby skazane pomoc psychiczną.

Kolejną częścią spotkania były zadawane pytania przez studentów do gości. Studenci pytali  jak wygląda życie codzienne Irka, byli także ciekawi jak Robert poradził sobie po wyjściu z więzienia, czy dostał pomoc ze strony znajomych, ośrodków pomocy.

Na koniec naszego spotkania były podziękowania i oklaski dla gości za przybycie i ich świadectwo

.

            Spotkanie bardzo podobało się wszystkim. Było one refleksyjne dla nas osób pełnosprawnych. Świadectwa tych osób wzbudziły wzruszenie na twarzach. Zostały w nas przełamane stereotypy na temat osób niepełnosprawnych i więźniów, które mają w umysłach osoby pełnosprawne. Doszliśmy do wniosku, że nie ma nic niemożliwego dla osoby, jeśli tylko chce coś zrobić. Ograniczenia, które my sami tworzymy są tylko w naszych umysłach.

 

                                                                                                                      Małgorzata Mróz

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach