Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz. – przewodnicząca
 • dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • dr Izabela Gątarek
 • dr Kinga Krawiecka
 • mgr Katarzyna Błażejewska
 • Julia Średnicka – przedstawiciel studentów kierunku pedagogika specjalna WNP
 • Aleksandra Bednarz – przedstawiciel studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna WNP
 • Zofia Sitkowska – przedstawiciel studentów kierunku pedagogika WNP
Wydziałowa Komisja Dydaktyczna
 • dr Beata Krajewska – przewodnicząca
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
 • dr Kamil Kuracki
 • mgr Katarzyna Błażejewska
 • Carmen Galvani – przedstawiciel studentów kierunku pedagogika specjalna WNP
 • Aleksandra Bednarz – przedstawiciel studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna WNP
 • Klaudia Matuszewska – przedstawiciel studentów kierunku pedagogika WNP
Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.
 • dr Kinga Krawiecka
Wydziałowa Komisja do Oceny Pracowników Badawczo-Dydaktycznych, Badawczych i Dydaktycznych
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 • dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
 • dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
 • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij – przewodnicząca
 • dr Izabela Gątarek – z-ca przewodniczącego
 • mgr Katarzyna Błażejewska
 • mgr Ewelina Ligęza
 • mgr Sandra Skorza

Obsługa administracyjna:

 • mgr Monika Zawadzka – sekretarz
 • mgr Agnieszka Baranowska
 • mgr Monika Mazurkiewicz
 • mgr Irmina Pasternacka

Przedstawiciel studentów:

Justyna Idzikowska

Wydziałowa Rada Biznesu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
 • dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni
 • dr Ewa Kulawska
 • dr Beata Krajewska
 • mgr inż. Jan Pilczuk – Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
 • Krzysztof Łagodziński – Prezes Fundacji Sławek
 • mgr Anna Szczepańska – psycholog, Pracownia Doświadczeń SENS
 • ks. dr Paweł Wojtas – kapelan polskiego więziennictwa
 • mgr Wiktoria Kowalska – dyrektor Niepubliczne Przedszkole UKSW
 • mgr Marzenna Narojek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie
 • mgr Magdalena Kamińska – kurator zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych
 • Anna Florek – prezes Fundacji Czas Dzieciństwa
 • przedstawiciel studentów WNP
Przedstawiciel Wydziału do spraw komunikacji i promocji
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
Przedstawiciel Wydziału w Radzie Naukowej Wydawnictwa Naukowego UKSW
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.
Pełnomocnik Dziekana do programu Erasmus +

dr Marlena Kilian

dr Ewelina Rzońca