prof. Bronisław Sitek– SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie

prof. Jarosław Michalski– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Mieczysław Ozorowski-  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Sławomir H. Zaręba– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. Tadeusz Pilch

prof. Kazimierz Pospiszyl

dr hab. Stanisław Chrobak prof. ucz.-Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Jolanta Łodzińska prof. ucz. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Grażyna Miłkowska prof. ucz.– Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Barbara Nowak prof. ucz.– Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Naukowej w Krakowie

dr hab. Krystyna Ostrowska prof. ucz.– emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Irena Pospiszyl prof. ucz. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Małgorzata Sitek prof. ucz.- Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr hab. Małgorzata Such Pyrgiel prof. ucz.- Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr hab. Aleksandra Szymanowska prof. ucz-  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

dr hab. Krzysztof Wojcieszek- Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Maciej Ciechomski- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Iwona Florek- Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Anna Janus- Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Aleksandra Jędryszek– Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie

dr Marcin Jurczyk– Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie

dr Justyna Kurtyka- Chałas– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Ewa Kiliszek – Zakład Psychologii Dewiacji  Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Grzegorz Kudlak– Zakład Psychologii Dewiacji  Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Ewa Kulawska-  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marek Kulesza- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marta Kulesza– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Kamil Kuracki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Aleksandra Lukasek- Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Joanna Moleda- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Konrad Wierzbicki- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Monika Wolińska– Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

dr Marcin Zarzecki– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie