dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW

dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ

dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński,  prof. UŁ

dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW

dr hab. Beata Maria Nowak, prof.  SWWS

dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW

ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL

gen. dr Jacek Pomiankiewicz, WSBiO

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

gen. dr Marcin Strzelec, SWWS

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW

dr hab. Aleksandra Szymanowska, prof. AEH

dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. SWWS

dr Marek Kulesza

dr Aleksandra Lukasek, WSGE

ks. dr Paweł Wojtas, WSBiO

dr Konrad Wierzbicki, SWWS

dr Sylwester Bębas, UP

dr Aneta Paszkiewicz, PWSZ

dr Marcin Jurczyk, UŚ