dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.

mgr Michał Stańczuk

dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.

dr hab. Irena Pospiszyl prof. ucz. 

ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. uczelni

dr Konrad Wierzbicki