Organizatorzy :

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.

mgr Michał Stańczuk

dr hab.  Irena Pospiszyl prof. ucz.

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.

dr Konrad Wierzbicki

lic Magdalena Jarzyna

lic Karolina Kuźmiuk

lic Ewa Staruch

lic Aleksandra Wziątek