Konferencje naukowe

 

ROK 2018

        I Ogólnopolska Konferencja pt.:" Ryby i dzieci głosu nie mają? Humanistyczne wyzwanie pedagogiki 
        dialogu ks. Janusza Tarnowskiego w praktyce i nie tylko"

        23.10.2018 r. - Warszawa

        Miejsce konferencji: Auditorium Maximum UKSW , sala 108

        szczegóły

       Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu edukacji globalnej "Edukacja dla zrównoważonego       
       rozwoju, a edukacja globalna"

       12.06.2018 - Warszawa

       Miejsce konferencji: Budynek nr 15, sala 1559   

       Patronat naukowy: J.M. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana       
       Wyszyńskiego

       Rada Naukowa: 

       Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss APS

       Dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW

       Ks. dr hab. Jan Niewęhgłowski prof. UKSW

       Ks. dr hab. Piotr Krakowiak prof. UMK

       Organizatorzy:

       ks. dr Zbigniew Babicki

       ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW

       program - szczegóły

       Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wartości w europejskich systemach edukacyjnych. 10- lecie
       Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW"

       16-17.05.2018 - Warszawa

       Miejsce konferencji: Aula Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5

       Komitet Organizacyjny Konferencji:

       ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziekoński

       ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski

       dr Aleksandra Gralczyk

       dr Mateusz Kot

       dr Beata Krajewska

       dr Martyna Żelazkowska

       program - szczegóły

       Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii,
       kształcenia i praktyki zawodowej"
       
       

       20.04.2018 - Warszawa     

       Miejsce konferencji: Aula Schumana UKSW, budynek nr 21

       Komitet Organizacyjny Konferencji:

       dr Marlena Kilian     

       dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

       Klaudia Miszczuk - sekretarz            

       program- szczegóły

ROK 2017

       Konferencja naukowa "MIĘDZY NAUKĄ A NAUCZANIEM Maria Skłodowska-Curie - uczona i     
       nauczycielka"

       23.10.2017 - Warszawa

       Miejsce konferencji: Aula Schumana UKSW, budynek nr 21

       Konferencja organizowana przez:

       Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

       Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie

       Towarzystwo Naukowe Warszawskie

       Instytut Historii Nauki PAN

       program-szczegóły

         III Ogólnopolskie Sympozjum z Edukacji Globalnej "Różnorodność kulturowa i różnorodność
         społeczna - perspektywa edukacji globalnej"

         program - szczegóły

         zaproszenie - szczegóły

         08.06.2017 r. - Warszawa

         Wydział Nauk Pedagogicznych

         Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko we współczesnym świecie - wartość czy balast?        
         Aspekty interdyscyplinarne"

         program - szczegóły  

         23.03.2017 r. - Warszawa

         Konferencja organizowana przez:

         Wydział Studiów nad Rodziną

         Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny

         Katedra Pedagogiki Rodziny

         Wydział Nauk Pedagogicznych

         Katedra Psychologicznych Podstaw Pedagogiki

         Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

         oraz

         Instytut Papieża Jana Pawła II

ROK 2016

           I Ogólnopolska konferencja naukowa "Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej i placówek oświatowych"

           program - szczegóły

           15.11.2016 - Warszawa

            Konferencja organizowana przez:
            Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
            Rektora UKSW Ks. Prof. zw. dra hab. Stanisława Dziekońskiego
            Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dr Edytę Bielak - Jomaa

             Komitet Naukowy Konferencji:

  • Prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski UKSW  
  • Prof. zw. dr hab. Barbara Smolińska – Theiss APS
  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
  • Dr hab. Ewa Jarosz Prof. UŚ
  • Dr hab. Adam Solak Prof. APS
  • Dr hab. Maciej Tanaś Prof. APS
  • Dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW
  • Dr hab. Stanisław Chrobak Prof. UKSW  
  • Dr hab. Anna Fidelus Prof. UKSW
ROK 2015

Ogólnopolska konferencja naukowa "Teoria i praktyka edukacji globalnej"

program

13 stycznia 2015 - Warszawa

Jednostka organizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostki współorganizujące

- Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,

- Fundacja Edukacja dla Demokracji

Organizator - ks. dr Z. Babicki

Ogólnopolska konferencja naukowa: "Interesariusze Pomocy Społecznej"

19 marca 2015 r. - Kraków

Jednostka organizująca:

- Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

- Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu

- Fundacja "Bądźmy Razem"

Współorganizatorzy:

- ks. dr Zbigniew Babicki

- dr hab. Barbara Galas

- dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW

Ogólnopolska konferencja naukowa "Dwusetlecie urodzin Jana Bosko: salezjanie wobec współczesnych wyzwań"

program

21 kwietnia 2015 - Warszawa

Jednostka organizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka współorganizująca - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator

- ks. dr hab. S. Chrobak prof. UKSW,

- ks. prof. dr hab. K. Misiaszek

fotorelacja

II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogicznego "Duchowość w pedagogice - pedagogika duchowości"

program

25 kwietnia 2015 - Ląd n. Wartą

 

Jednostka organizująca - Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego

Jednostki współorganizujące

- Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

- Wydział Pedagogiki Religii i Edukacji Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)

Organizator

- ks. dr hab. D. Stępkowski prof.UKSW

- ks. dr Z. Babicki

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Oblicza marginalizacji społecznej"

22.05.2015 - Warszawa

Jednostka organizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator - dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW

fotorelacja

Ogólnopolska konferencja naukowa ?System prewencyjny w dwusetlecie urodzin Jana Bosko ? aktualne wyzwania?

16 maja 2015 - Gietrzwałd

Jednostka organizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka współorganizująca - Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Organizator - ks. dr hab. S. Chrobak prof. UKSW

International Conference: Justice in Education, Art and Sport

21 maja 2015 - Praga (Republika Czeska)

Jednostka organizująca - Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze

Jednostka współorganizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator - doc. dr hab. Nadezda Pelcova

Ogólnopolska konferencja naukowa "Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa"

maj/czerwiec 2015 - Warszawa

Jednostka organizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator - dr hab. B. Baraniak prof. UKSW

Ogólnopolska konferencja naukowa "Pedagogia osoby - nowe wyzwania"

6 czerwca 2015 - Warszawa

Jednostka organizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator -  dr hab. W. Starnawski prof. UKSW

fotorelacja

Konferencja naukowa ?Osoba z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Dwa światy - jedność w praktyce edukacyjno-rehabilitacyjnej, zawodowej i twórczej?

19-20 października 2015 - Warszawa

PROGRAM

FOTORELACJE

Jednostka organizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator

- dr K. Krawiecka

- dr E. Śmiechowska-Petrovskij

- dr M. Żelazkowska

Międzynarodowa konferencja naukowa "Kształcenie moralno-etyczne i kompetencje: zadania systemu oświatowego w nowoczesnym społeczeństwie"

20-22 listopada 2015 - Warszawa

program

Jednostka organizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostki współorganizujące

- Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (Niemcy)

- Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze (Republika Czeska)

- Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja)

- Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego

 

Organizator - ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW

Patronat - Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

ROK 2014

"Nabywanie doświadczenia pedagogicznego podczas odbywania praktyk pedagogicznych
przez studentów
"

Seminarium Metodyczne

10.04.2014 - WNP UKSW

Organizator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW

I Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne

"Współczesne problemy wychowawcze w perspektywie akscjologicznej"

21.06.2014 - Ląd nad Wartą

Współorganizator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW

II Sympozjum Pedagogiczne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Z opieki w dorosłość. Wychowanie przez usamodzielnienie"

08.11.2014 - Częstochowa

Organizator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, ks. lic. Michał Kupiński

Patronat

- Inspektora Inspektorii św. Jana Bosko - Ksiądz Alfred Leja

- Instytutu Pedagogicznego Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie

Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ROK 2013

Sympozjum Pedagogiczne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
"Zastosowanie systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
"

19.10.2013 - Częstochowa

Organizator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, ks. lic. Michał Kupiński

 

ROK 2012

"Międzynarodowa Konferencja Duchowa troska w praktyce medycznej"

realizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie,

Uniwersytet Medyczny w Warszawie,

Katolicki Uniwersytet w Eichstaett -  Ingolstadt w Bawarii

oraz Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia,

Warszawa, 16-17 marca 2012 r.

Organizator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. UKSW

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: "Segregacyjny, integracyjny, inkluzyjny wymiar readaptacji społecznej"

28 listopada 2012 r. - Warszawa

Jednostka organizująca - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW

 

ROK  2011

"Kształcenie i wychowanie w systemach politycznych"

prof. zw. dr hab. Dietrich Benner i dr Dariusz Stępkowski, międzynarodowa konferencja organizowana
wraz z International Herbart Association

Warszawa, 6-8 kwietnia 2011 r.

 

"System opieki i pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji trudnej"

prof. UKSW dr hab. Barbara Kałdon,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Warszawa, 12-13 kwietnia 2011 r.

ROK 2010

"Społeczeństwo - Praca - Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego"

Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy UKSW

Warszawa, 13-14 kwietnia 2010 r.

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: "Wykluczenie społeczne i marginalizacja-pomoc w kontekście pracy socjalnej i duszpasterskiej"

26 października 2010 r. - Warszawa

Jednostka organizująca:

- Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Katholische Hochschule Mainz

Organizator:  dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW

"Pedagogika - kultura - dialog: Między negacją a afirmacją"

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Warszawa, 2-3 grudnia 2010 r.

ROK 2009

"Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży"

prof. UKSW dr hab. Barbara Kałdon,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.

"Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży"

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Warszawa, 26 maja 2009 r.

"Współczesne poszukiwania w obszarze pedagogiki specjalnej i integracyjnej"

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Warszawa, 17-18 października 2009 r.

ROK 2008

"Etiologia niepełnosprawności u dzieci, wykład otwarty i dyskusja" /prof. Thomasa Kochanka (USA)/

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Warszawa, 6 maja 2008 r.

"Edukacja - Praca - Prawo w życiu osoby niepełnosprawnej"

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW we współpracy z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną

Tarnów, 4 czerwca 2008 r.

"Wychowanie w służbie praw człowieka"

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW we współpracy z TNFS

Warszawa, 25 października 2008 r.

"System wychowawczy św. Jana Bosko w służbie człowieka"

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Warszawa, 25 października 2008 r.

"Świat w moich dłoniach, Życie bez słuchu i wzroku, warsztaty naukowe z udziałem Petera Heppa" (Niemcy)

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Warszawa, grudzień 2008 r.

"Międzynarodowe Warsztaty Tyflopedagogiczne"/ (Rosja, Ukraina, Polska)

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Warszawa, 3-7 grudnia 2008 r.

ROK 2007

"Wobec odmienności dziecka - konteksty edukacyjne i społeczne"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Warszawa, 6 grudnia 2007 r.

"Mediacja w służbie rodziny"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Warszawa, 18 grudnia 2007 r.

ROK 2006

"Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Warszawa, 16 listopada 2006 r.

"Dialog pokoleń w pedagogice"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

ROK 2005

"Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy - wychowawcze aspekty nauczania i uczenia się"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Siennica, 16 kwietnia 2005 r.

"Towarzyszyć dziecku w szkole, w rodzinie i na podwórku"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Warszawa, 25 listopada 2005 r.

ROK 2004

"Model pracy z uczniem i klasą szkolną według systemu prewencyjnego św. Jana Bosko"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Mińsk Mazowiecki, 28 lutego 2004 r.

"Zabawa w wychowaniu. Nauka -- czas wolny -- rozwój"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Warszawa, 14 maja 2004 r.

"Model pracy z uczniem i klasą szkolną według systemu prewencyjnego św. Jana Bosko"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Szczecin, 6 listopada 2004 r.

"Współczesny wychowawca"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Warszawa, 6 listopada 2004 r.

"Model pracy z uczniem i klasą szkolną według systemu prewencyjnego św. Jana Bosko"

Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Aleksandrów Kujawski, 4 grudnia 2004 r.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach