ROK 2022
II Sympozjum Resocjalizacja w praktyce- autorskie projekty oddziaływań, dotyczącym różnych doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej

05.12.2022 r. – Auditorium Maximum, UKSW

Program sympozjum – szczegóły

Organizatorzy :
dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
mgr Michał Stańczuk
dr hab. Irena Pospiszyl prof. ucz.
dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.
dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. ucz.
dr Grzegorz Kudlak
dr Aleksandra Lukasek
dr Marcin Strzelec
dr Konrad Wierzbicki
dr Marcin Zarzecki

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=G6NQNBnLodY
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność – Wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?”

25.11.2022 r. – forma hybrydowa

Program konferencji – szczegóły

Komitet organizacyjny:
prof. ucz. dr hab. Anna Fidelus
mgr Michał Stańczuk
prof. ucz. dr hab. Jolanta Łodzińska
prof. ucz. dr hab. Jan Niewęgłowski
prof. ucz. dr hab. Irena Pospiszyl
prof. ucz. dr hab. Janusz Surzykiewicz
dr Justyna Kurtyka-Chałas
dr Marek Kulesza
dr Aleksandra Lukasek
dr Marcin Zarzecki
mgr Agata Rozalska

Link do transmisji: https://youtu.be/DZVkk0ORecY
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu edukacji globalnej pt. “Solidarni z Ukrainą. Między potrzebami uchodźców, pomocą i wsparciem społecznym”

30.05.2022 r. – forma zdalna

Program konferencji – szczegóły

Komitet organizacyjny:
dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni
dr hab. Barbara Baraniak prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Regulska prof. uczelni
dr Beata Krajewska
dr Katarzyna Stankiewicz
dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska – sekretarz
mgr Artur Pięta – sekretarz
mgr Andrea Wardal– sekretarz
Trzecia Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Dziecko i rodzina
zatytułowana: „Proces kształcenia i wychowania– postpandemiczna transformacja

26.04.2022 r. – forma hybrydowa

Organizatorzy:
dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni
mgr Michał Stańczuk
X Konferencja Logopedyczna – „Komunikacja ucznia ze spektrum autyzmu – terapia, wspomaganie, wsparcie – różne drogi, jeden cel”

05.03.2022 r. – forma zdalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Ewa Pisula
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
prof. dr hab. Zbigninew Tarkowski
dr hab. Marzena Dycht prof. ucz. (UKSW)
dr hab. Irena Jaros prof. ucz. (UŁ)
dr hab. Renata Marciniak-Firadza prof. ucz. (UŁ)
dr hab. Ewa Skorek prof. ucz. (UZ)
dr hab. Barbara Winczura (UWr)

plan konferencji – szczegóły
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

21.02.2022 r. – forma hybrydowa

Komitet organizacyjny:
dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.
mgr Michał Stańczuk
dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.
dr hab. Irena Pospiszyl prof. ucz. 
ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. uczelni
dr Konrad Wierzbicki

program konferencji – szczegóły
fotogaleria – szczegóły
Rok 2021
Sympozjum naukowe – Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty oddziaływań

06.12.2021 r. – Auditorium Maximum, UKSW

Komitet organizacyjny:
dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni
mgr Michał Stańczuk
dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni
dr hab. Irena Pospiszyl prof. uczelni
dr Konrad Wierzbicki

Program sympozjum – szczegóły
Link do sympozjum – szczegóły
Dogrywka ” Seminarium eksperckiego – „Pedagogika Lasu – próba definicji”

01.12.2021 r.


Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”

30.11.2021 r. – Auditorium Maximum, UKSW

Komitet organizacyjny:
dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
mgr Ewelina Ligęza

Program – szczegóły
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?”

24.11.2021 r. – Auditorium Maximum, UKSW

Komitet organizacyjny:

dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni
mgr Michał Stańczuk
dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni
dr hab. Irena Pospiszyl prof. uczelni
dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. uczelni
dr Justyna Kurtyka-Chałas
dr Aleksandra Lukasek

Program – szczegóły
„Przyszłość polskiej szkoły. Alert pedagogiczny
29.09.2021 r. – Auditorium Maximum, UKSW

Moderatorzy konferencji:
dr Michał Paluch
dr Agnieszka Klimska
dr Marcin Klimski

Program – szczegóły
Seminarium eksperckie – Pedagogika lasu – próba definicji

22 września 2021 r. – online


VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu edukacji globalnej pt.
Migracje w dobie pandemii. Wyzwania dla idei i praktyki edukacji globalnej
 
25 maja 2021 r. – konferencja on-line
 
Komitet organizacyjny:
Dr hab. Zbigniew Babicki, prof. uczelni
Dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. uczelni
Dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
Dr Katarzyna Stankiewicz
 
Zaproszenie
program – szczegóły
„Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie.
Współpraca z rodziną. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy.”

27 kwietnia 2021 r. – konferencja w formie online

Głównymi organizatorami ze strony Wydziału Nauk Pedagogicznych są:
dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni
mgr Michał Stańczuk

program – szczegóły
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

22.02.2021 r. – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa

Komitet organizacyjny:
dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni
mgr Michał Stańczuk

program – szczegóły
Rok 2020
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

24.02.2020 r. – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa

Komitet organizacyjny:
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
mgr Michał Stańczuk

program – szczegóły
Rok 2019
XVII edycja Konferencji w 20. rocznicę jej inauguracji i 20-lecie UKSW pod hasłem „Edukacja i okulistyka przywracające nadzieję”

21-23.10.2019 r. – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa; Centrum Nauki Kopernik

Komitet organizacyjny:
Marek Kalbarczyk–Przewodniczący Komitetu,Honorowy Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych
Ks. dr hab. Jan Niewęgłowski,prof. UKSW –Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW
Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz –Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Rada Patronacka Fundacji
Dr hab. Agnieszka Regulska –Wydział Studiów nad Rodziną UKSW
Dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW-Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij–Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Dr n. med. Agnieszka Kamińska–UKSW
Jacek Kwapisz–Wykładowca UKSW, Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych
Malwina Wysocka-Dziuba–Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych
Janusz Mirowski–Przewodniczący Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych
Małgorzata Starzyńska-UKSW
Tomasz Krzyżański–Fundacja Challenge Europe
Tomasz Jankowski-Fundacja Szansa dla Niewidomy

biuletyn konferencyjny – szczegóły
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Duchowość-Wychowanie” 

03-05.10.2019 r. – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa; Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komitet Organizacyjny: 
prof. zw. dr hab. Jarosław MICHALSKI
prof. dr hab. Anna FIDELUS
prof. dr hab. Janusz SURZYKIEWICZ
dr Zdzisław KUNICKI
dr Zbigniew KULESZ
dr Tomasz ŻURAWLEW
mgr Anna BORKOWSKA
mgr Michał STAŃCZUK
mgr Monika WOLIŃSKA

program – szczegóły
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Edukacja globalna wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”

23.05.2019 r. – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa

Komitet Organizacyjny:
ks. dr hab. Zbigniew Babicki
dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW

program – szczegóły
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Dziecko i rodzina w sytuacjach trudnych. Współczesne dylematy i wyzwania”

15.04.2019 r. – Józefów (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi” w Józefowie)

Komitet Organizacyjny:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi” w Józefowie
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

program – szczegóły
Ogólnopolska konferencja naukowa pt.:”WYCHOWANIE I EDUKACJA W KULTURACH, RELIGIACH I ŚWIATOPOGLĄDACH PRZESZŁOŚCI I DOBY WSPÓŁCZESNEJ”

12.03.2019 r. – Warszawa

Miejsce konferencji: Aula Schumana UKSW

Komitet Organizacyjny:
Wydział Teologiczny UKSW
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

program – szczegóły
Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

25.02.2019 r. – Warszawa

Miejsce konferencji: Aula Schumana UKSW

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
mgr Michał Stańczuk, UKSW
Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”

program – szczegóły
Rok 2018
I Ogólnopolska Konferencja pt.:” Ryby i dzieci głosu nie mają? Humanistyczne wyzwanie pedagogiki dialogu ks. Janusza Tarnowskiego w praktyce i nie tylko”

23.10.2018 r. – Warszawa

Miejsce konferencji: Auditorium Maximum UKSW , sala 108
Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu edukacji globalnej „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, a edukacja globalna”

12.06.2018 – Warszawa

Miejsce konferencji: Budynek nr 15, sala 1559   

Patronat naukowy: J.M. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
       
Rada Naukowa: 
Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss APS
Dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
Ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW
Ks. dr hab. Piotr Krakowiak prof. UMK

Organizatorzy:
ks. dr Zbigniew Babicki
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW

program – szczegóły
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości w europejskich systemach edukacyjnych. 10- lecie Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW”

16-17.05.2018 – Warszawa

Miejsce konferencji: Aula Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5

Komitet Organizacyjny Konferencji:
ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziekoński
ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski
dr Aleksandra Gralczyk
dr Mateusz Kot
dr Beata Krajewska
dr Martyna Żelazkowska

program – szczegóły
Ogólnopolska Konferencja „Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej”       
       

20.04.2018 – Warszawa     

Miejsce konferencji: Aula Schumana UKSW, budynek nr 21

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Marlena Kilian     
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Klaudia Miszczuk – sekretarz            
 
program – szczegóły
ROK 2017
Konferencja naukowa „MIĘDZY NAUKĄ A NAUCZANIEM Maria Skłodowska-Curie – uczona i  nauczycielka”
 
23.10.2017 – Warszawa

Miejsce konferencji: Aula Schumana UKSW, budynek nr 21

Konferencja organizowana przez:
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Instytut Historii Nauki PAN

program – szczegóły
III Ogólnopolskie Sympozjum z Edukacji Globalnej „Różnorodność kulturowa i różnorodność społeczna – perspektywa edukacji globalnej”
     
08.06.2017 r. – Warszawa, Wydział Nauk Pedagogicznych   

program – szczegóły
zaproszenie – szczegóły
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko we współczesnym świecie – wartość czy balast?  Aspekty interdyscyplinarne”

23.03.2017 r. – Warszawa
         
Konferencja organizowana przez:
Wydział Studiów nad Rodziną
Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny
Katedra Pedagogiki Rodziny
Wydział Nauk Pedagogicznych
Katedra Psychologicznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz
Instytut Papieża Jana Pawła II

program – szczegóły
ROK 2016
I Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej i placówek oświatowych”
          
15.11.2016 – Warszawa

Konferencja organizowana przez:
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
Rektora UKSW Ks. Prof. zw. dra hab. Stanisława Dziekońskiego
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dr Edytę Bielak – Jomaa

Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski UKSW  
Prof. zw. dr hab. Barbara Smolińska – Theiss APS
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Dr hab. Ewa Jarosz Prof. UŚ
Dr hab. Adam Solak Prof. APS
Dr hab. Maciej Tanaś Prof. APS
Dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW
Dr hab. Stanisław Chrobak Prof. UKSW  
Dr hab. Anna Fidelus Prof. UKSW

program – szczegóły
ROK 2015
Ogólnopolska konferencja naukowa „Teoria i praktyka edukacji globalnej”

13 stycznia 2015 – Warszawa

Jednostka organizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostki współorganizujące
– Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,
– Fundacja Edukacja dla Demokracji

Organizator – ks. dr Z. Babicki
Ogólnopolska konferencja naukowa: „Interesariusze Pomocy Społecznej

19 marca 2015 r. – Kraków

Jednostka organizująca:
– Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
– Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
– Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu
– Fundacja „Bądźmy Razem”

Współorganizatorzy:
– ks. dr Zbigniew Babicki
– dr hab. Barbara Galas
– dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
Ogólnopolska konferencja naukowa „Dwusetlecie urodzin Jana Bosko: salezjanie wobec współczesnych wyzwań”

21 kwietnia 2015 – Warszawa

Jednostka organizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jednostka współorganizująca – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator
– ks. dr hab. S. Chrobak prof. UKSW,
ks. prof. dr hab. K. Misiaszek

program – szczegóły
II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogicznego „Duchowość w pedagogice – pedagogika duchowości”

25 kwietnia 2015 – Ląd n. Wartą
 
Jednostka organizująca – Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
Jednostki współorganizujące
– Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
– Wydział Pedagogiki Religii i Edukacji Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
Organizator
– ks. dr hab. D. Stępkowski prof. UKSW
– ks. dr Z. Babicki
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Oblicza marginalizacji społecznej”

22.05.2015 – Warszawa

Jednostka organizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator:
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
Ogólnopolska konferencja naukowa „System prewencyjny w dwusetlecie urodzin Jana Bosko – aktualne wyzwania

16 maja 2015 – Gietrzwałd

Jednostka organizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jednostka współorganizująca – Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Organizator:
ks. dr hab. S. Chrobak prof. UKSW
International Conference: Justice in Education, Art and Sport

21 maja 2015 – Praga (Republika Czeska)

Jednostka organizująca – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze
Jednostka współorganizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator:
doc. dr hab. Nadezda Pelcova
Ogólnopolska konferencja naukowa „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa”

maj/czerwiec 2015 – Warszawa

Jednostka organizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator:
dr hab. B. Baraniak prof. UKSW
Ogólnopolska konferencja naukowa „Pedagogia osoby – nowe wyzwania”

6 czerwca 2015 – Warszawa

Jednostka organizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator –  dr hab. W. Starnawski prof. UKSW
Konferencja naukowa „Osoba z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Dwa światy – jedność w praktyce edukacyjno-rehabilitacyjnej, zawodowej i twórczej

19-20 października 2015 – Warszawa

Jednostka organizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator
– dr K. Krawiecka
– dr E. Śmiechowska-Petrovskij
– dr M. Żelazkowska

program – szczegóły
Międzynarodowa konferencja naukowa „Kształcenie moralno-etyczne i kompetencje: zadania systemu oświatowego w nowoczesnym społeczeństwie”

20-22 listopada 2015 – Warszawa

Jednostka organizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostki współorganizujące
– Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (Niemcy)
– Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze (Republika Czeska)
– Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja)
– Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego
 
Organizator – ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW
Patronat – Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Program – szczegóły
ROK 2014
„Nabywanie doświadczenia pedagogicznego podczas odbywania praktyk pedagogicznych przez studentów

Seminarium Metodyczne

10.04.2014 – WNP UKSW

Organizator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
I Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne
„Współczesne problemy wychowawcze w perspektywie akscjologicznej

21.06.2014 – Ląd nad Wartą

Współorganizator:
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW
II Sympozjum Pedagogiczne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
„Z opieki w dorosłość. Wychowanie przez usamodzielnienie

08.11.2014 – Częstochowa

Organizator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, ks. lic. Michał Kupiński

Patronat
– Inspektora Inspektorii św. Jana Bosko – Ksiądz Alfred Leja
– Instytutu Pedagogicznego Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ROK 2013
Sympozjum Pedagogiczne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

„Zastosowanie systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych


19.10.2013 – Częstochowa

Organizator:
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
ks. lic. Michał Kupiński
ROK 2012
„Międzynarodowa Konferencja Duchowa troska w praktyce medycznej”
realizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie,
Uniwersytet Medyczny w Warszawie,
Katolicki Uniwersytet w Eichstaett –  Ingolstadt w Bawarii
oraz Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia,

Warszawa, 16-17 marca 2012 r.

Organizator:
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. UKSW
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „Segregacyjny, integracyjny, inkluzyjny wymiar readaptacji społecznej”

28 listopada 2012 r. – Warszawa

Jednostka organizująca – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
ROK 2011
„Kształcenie i wychowanie w systemach politycznych”

prof. zw. dr hab. Dietrich Benner i dr Dariusz Stępkowski

międzynarodowa konferencja organizowana wraz z International Herbart Association

Warszawa, 6-8 kwietnia 2011 r.
„System opieki i pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji trudnej”
prof. UKSW dr hab. Barbara Kałdon,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Warszawa, 12-13 kwietnia 2011 r.
ROK 2010
„Społeczeństwo – Praca – Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy UKSW

Warszawa, 13-14 kwietnia 2010 r.
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „Wykluczenie społeczne i marginalizacja-pomoc w kontekście pracy socjalnej i duszpasterskiej”

26 października 2010 r. – Warszawa

Jednostka organizująca:
– Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
– Katholische Hochschule Mainz

Organizator: 
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
„Pedagogika – kultura – dialog: Między negacją a afirmacją
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Warszawa, 2-3 grudnia 2010 r.
ROK 2009
„Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży
prof. UKSW dr hab. Barbara Kałdon,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.
„Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Warszawa, 26 maja 2009 r.
„Współczesne poszukiwania w obszarze pedagogiki specjalnej i integracyjnej
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Warszawa,17-18 października 2009 r.
ROK 2008
„Etiologia niepełnosprawności u dzieci, wykład otwarty i dyskusja” /prof. Thomasa Kochanka (USA)/
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Warszawa, 6 maja 2008 r.
„Edukacja – Praca – Prawo w życiu osoby niepełnosprawnej
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW we współpracy z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną
Tarnów, 4 czerwca 2008 r.
„Wychowanie w służbie praw człowieka”
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW we współpracy z TNFS
Warszawa, 25 października 2008 r.
„System wychowawczy św. Jana Bosko w służbie człowieka”
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Warszawa, 25 października 2008 r.
„Świat w moich dłoniach, Życie bez słuchu i wzroku, warsztaty naukowe z udziałem Petera Heppa” (Niemcy)
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Warszawa, grudzień 2008 r.
„Międzynarodowe Warsztaty Tyflopedagogiczne”/ (Rosja, Ukraina, Polska)
Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Warszawa, 3-7 grudnia 2008 r.
ROK 2007
„Wobec odmienności dziecka – konteksty edukacyjne i społeczne
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Warszawa, 6 grudnia 2007 r.
„Mediacja w służbie rodziny”
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Warszawa, 18 grudnia 2007 r.
ROK 2006
„Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Warszawa, 16 listopada 2006 r.
„Dialog pokoleń w pedagogice
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Warszawa, 12 grudnia 2006 r.
ROK 2005
„Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy – wychowawcze aspekty nauczania i uczenia się
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Siennica, 16 kwietnia 2005 r.
„Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy – wychowawcze aspekty nauczania i uczenia się
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Siennica, 16 kwietnia 2005 r.
„Towarzyszyć dziecku w szkole, w rodzinie i na podwórku
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Warszawa, 25 listopada 2005 r.
ROK 2004
„Model pracy z uczniem i klasą szkolną według systemu prewencyjnego św. Jana Bosko”
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Mińsk Mazowiecki, 28 lutego 2004 r.
„Zabawa w wychowaniu. Nauka — czas wolny — rozwój
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Warszawa, 14 maja 2004 r.
„Model pracy z uczniem i klasą szkolną według systemu prewencyjnego św. Jana Bosko”
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Szczecin, 6 listopada 2004 r.
„Współczesny wychowawca
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Warszawa, 6 listopada 2004 r.
„Model pracy z uczniem i klasą szkolną według systemu prewencyjnego św. Jana Bosko
Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Aleksandrów Kujawski, 4 grudnia 2004 r.