Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15,

Warszawa

tel. 22 569-96-72

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl