PROJEKT „Akademia wychowanków MOS i MOW”

Nr POWR.03.01.00-00-T166/18 

Kontakt

Kierownik projektu: dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW

e-mail: akademia@uksw.edu.pl

Biuro projektu:

Kampus UKSW przy ul. Dewajtis 5, pok. 428

poniedziałek – piątek

godz: 9:00-15:00