Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

Kierownik Projektu: dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

e-mail:  nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl

Dyżur w Biurze Projektu (Budynek nr 15 pok. 1504):

Poniedziałki godz. 8.30-9.30

soboty zjazdowe: godz. 13.15-14.15