Edukacja włączająca

Studia Podyplomowe

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Jednostka organizacyjna uczelni

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Prof. UKSW Marzena Dycht

Obsługa administracyjna:

mgr Monika Mazurkiewicz

tel.: 022 569- 96-96 (pokój 1506)

kontakt e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl