Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Pedagogicznych


01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

Szanowni Państwo, dziekanat przyjmuje w dniach i godzinach:

poniedziałek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

wtorek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

środa dziekanat nieczynny

czwartek 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

piątek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

sobota (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych w formie stacjonarnej) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

Prosimy o przychodzenie do dziekanatu tylko w sprawach pilnych i niezbędnych.

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia – kierunek: Pedagogika oraz
STUDIA STACJONARNE I stopnia oraz jednolite magisterskie kierunek pedagogika specjalna

tel.: 22 569 96 71

e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl
e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl

STUDIA STACJONARNE jednolite magisterskie
kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

tel.: 22 569 96 96

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl
e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia kierunek pedagogika oraz
STUDIA NIESTACJONARNE jednolite magisterskie
kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

tel.: 22 569 96 96

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl
e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia kierunek pedagogika

tel.: 22 569 96 72

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl
e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE kierunek pedagogika specjalna

tel.: 22 569 96 71

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl
e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

tel.: 22 569 96 72
e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl
p. 1506

Studia Podyplomowe Edukacja Włączająca

tel.: 22 569 96 96
e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl
p. 1506

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną

tel.: 22 569 96 96
e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl
p. 1506

Studia Podyplomowe Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym

tel.: 22 569 96 96
e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl
p. 1506

Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”

tel.: 22 569 96 71
e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl ; logopedia.wnp@uksw.edu.pl
p. 1507

DOKTORATY

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl
p. 1508

DZIEKANAT

Szanowni Państwo, dziekanat przyjmuje w dniach i godzinach:

poniedziałek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

wtorek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

środa dziekanat nieczynny

czwartek 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

piątek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

sobota (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych w formie stacjonarnej) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

Prosimy o przychodzenie do dziekanatu tylko w sprawach pilnych i niezbędnych.

KIEROWNIK DZIEKANATU


mgr Monika Zawadzka

telefon/fax: (0-22) 569-96-77
e-mail: m.zawadzka@uksw.edu.pl
p. 1508

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia kierunek pedagogika oraz
STUDIA STACJONARNE kierunek pedagogika specjalna


Specjalista ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Baranowska
telefon/fax: (0-22) 569-96-71
e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl
p.1507

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

wtorek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

środa dziekanat nieczynny

czwartek 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

piątek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

STUDIA STACJONARNE kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Specjalista ds. administracyjnych
mgr Monika Mazukiewicz
telefon: (0-22) 569-96-96
e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

p. 1506

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

wtorek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

środa dziekanat nieczynny

czwartek 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

piątek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

sobota (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych w formie stacjonarnej) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE kierunek pedagogika specjalna


Specjalista ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Baranowska
telefon/fax: (0-22) 569-96-71
e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl
p.1507

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

wtorek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

środa dziekanat nieczynny

czwartek 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

piątek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia kierunek pedagogika


Specjalista ds. administracyjnych
mgr Irmina Pasternacka
telefon/fax: (0-22) 569-96-72
e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

p.1506

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

wtorek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

środa dziekanat nieczynny

czwartek 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

piątek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

sobota (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych w formie stacjonarnej) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia kierunek pedagogika oraz
STUDIA NIESTACJONARNE kierunek pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Monika Mazukiewicz
telefon: (0-22) 569-96-96
e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

p. 1506

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

wtorek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

środa dziekanat nieczynny

czwartek 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

piątek w godz. 9:00- 12:00 ; 12:30-14:30

sobota (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych w formie stacjonarnej) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30