ROK AKADEMICKI 2022/2023

Decyzja Nr 101/2022 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania budynków w kampusie przy ul. Dewajtis 5 i ul. Wóycickiego 1/3 oraz wprowadzenia trybu pracy zdalnej – szczegóły

Zarządzenie Nr 99/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2022 – szczegóły

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Zarządzenie Nr 22/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – szczegóły

Zarządzenie Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – szczegóły

Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – szczegóły

Zarządzenie Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad przygotowania i publikowania kart opisu przedmiotu (sylabusa) – szczegóły

Zarządzenie Nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – szczegóły

Zarządzenie Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – szczegóły

Zarządzenie Nr 116/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – szczegóły

Zarządzenie Nr 107/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – szczegóły

Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022 – szczegóły

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zarządzenie Nr 24/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie 10 kwietnia – 18 kwietnia 2021 r. – szczegóły


Zarządzenie Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie 27 marca – 9 kwietnia 2021 r. – szczegóły


Zarządzenie Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 – szczegóły


Kształcenie na odległość z wykorzystaniem metod i technik informatycznych – przepisy wewnętrzne – szczegóły


Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 16 października – 29 listopada 2020 r.  – szczegóły


Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 – szczegóły


Decyzja Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz opracowywania materiałów dydaktycznych i użytkowania tych materiałów – szczegóły