Studia Podyplomowe EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają

Nauczycielom nie posiadającym kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej – w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych – przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej

Przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych. Absolwent nie nabywa pełnych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwent studiów podyplomowych EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ będzie posiadał kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku:

  • nauczyciela – w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych.