Student zobowiązany jest do dostarczenia PRZED praktyką dokumentu kierującego.
Dokumenty kierujące składane z datami wstecznymi nie będą przyjmowane. 

I praktyka:

Arkusz notatki ze spotkania indywidualnego ze specjalistą – szczegóły

Arkusz obserwacji i współpracy z dzieckiem – szczegóły

Karta praktykanta – szczegóły

Porozumienie indywidualne – szczegóły

Przykładowy arkusz obserwacji – szczegóły

Skierowanie na praktykę – szczegóły

Sprawozdanie z przebiegu praktyki – szczegóły

II praktyka:

Arkusz notatki ze spotkania indywidualnego ze specjalistą – szczegóły

Arkusz obserwacji i współpracy z dzieckiem – szczegóły

Karta praktykanta – szczegóły

Porozumienie indywidualne – szczegóły

Przykładowy arkusz obserwacji – szczegóły

Skierowanie na praktykę – szczegóły

Sprawozdanie z przebiegu praktyki – szczegóły

III praktyka:

Arkusz notatki ze spotkania indywidualnego ze specjalistą – szczegóły

Arkusz obserwacji i współpracy z dzieckiem – szczegóły

Karta praktykanta – szczegóły

Porozumienie indywidualne – szczegóły

Przykładowy arkusz obserwacji – szczegóły

Skierowanie na praktykę – szczegóły

Sprawozdanie z przebiegu praktyki – szczegóły

Wzór scenariusza – szczegóły

IV praktyka:

Arkusz obserwacji – szczegóły

Karta praktykanta – szczegóły

Porozumienie indywidualne – szczegóły

Scenariusz prowadzonych zajęć – szczegóły

Scenariusz współprowadzonych zajęć – szczegóły

Skierowanie na praktykę – szczegóły

Sprawozdanie z przebiegu praktyki – szczegóły