Nauka i Rozwój

 

Wydział prowadzi działalność naukową, uwzględniającą najnowsze standardy i inspirację chrześcijańską. We współpracy z krajowymi i międzynarodowymi partnerami promuje te zakresy poszukiwań badawczych, które przyczyniają się do rozwoju teoretycznej wiedzy pedagogicznej i umiejętności praktycznych. Poza tym proponuje różne formy partycypowania w aktywności naukowej, takie jak wykłady otwarte, konferencje, uczestnictwo w realizacji grantów badawczych.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach