ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW - doświadczenie zawodowe

  

   

   ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW

 

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2013 ? kierownik Katedry Podstaw Pedagogiki Ogólnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

2012 ? prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 

2012 ? profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

2004 ? 2012 adiunkt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 

2005-2008 ? wychowawca, Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. ks. J. Siemca w Warszawie

 

2003-2005 ? dyrektor, Zespół Szkół Salezjańskich w Olsztynie

 

1997-2003 ? zastępca dyrektora, Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. Ks. J. Siemca w Warszawie

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach